Trabzon'da icradan 950 bin TL'ye satılık arsa!

 Trabzon'da icradan 950 bin TL'ye satılık arsa! Trabzon'da icradan 950 bin TL'ye satılık arsa!

Trabzon İcra Müdürlüğü, 950 bin TL'ye arsa satacak olup bunun dışında 2 arsa daha bulunmaktadır. Satışlar; 23 Temmuz Pazartesi günü 11:00-11:25 saatleri arasında yapılacaktır


İlan şöyle;


T.C. MERKEZ/TRABZON 1. İCRA DAİRESİ 2011 79944 ESAS

TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI 


Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti. Adedi Evsafı:


TAPU KAYDI: 1-Trabzon Tapu Sicil Müdürlüğü merkez İnönü mahallesi cilt no: 1012  ada: 1184, parsel: 180 de kayıtlı 10/131 arsa paylı 1, Kat 4 bağımsız bölüm nolu mesken


Muhammen bedeli. 120,000,00 TL 

Satış Saatleri : 11.00 -11.05 arası 


2- Trabzon Tapu Sicil Müdürlüğü merkez Gazipaşa mahallesi Gazipaşa mevkiinde cilt no: 13, sayfa 235,  parsel: 120 de kayıtlı 960/3840 arsa paylı Zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu bodrumlu dükkan


Muhammen bedeli: 950.000,00 TL 

Satış Saatleri : 11.10-11.15 arası 


3- Trabzon Tapu Sicil Müdürlüğü merkez Erdoğdu mahallesi cilt no:  62, sayfa no: 6120, ada: 1418, parsel:9 da kayıtlı 1/37 arsa paylı 8. Kat 34 bağımsız bölüm nolu mesken


Muhammen bedeli: 150.000,00 TL 

 Satış Saatleri : 11.20 -11.25 arası 


İMAR DURUMU: Trabzon Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/12/2011 tarih 15449 sayılı yazısı ile Trabzon ili Merkez İnönü mahallesi 1184 ada 180 parselin bitişik nizam 6 kat yapılaşmaya uygun olduğu, Trabzon İli merkez Gazipaşa mahallesi 235 ada, 120 parselin bitişik nizam 4 katlı yapılaşmaya uygun olduğu, Trabzon İli Erdoğdu mahallesi 1418 ada, 9 parselin  de bitişik nizam 3 katlı yapılaşmaya müsait olduğu belirlenmiştir.


HALİ HAZIR DURUMU:  1-Trabzon Tapu Sicil Müdürlüğü merkez İnönü mahallesi cilt no: 11 sayfa no: 1012 ada:1184, parsel:180 de kayıtlı 10/131 arsa paylı 1. Kat 4 bağımsız bölüm nolu mesken bulunduğu mevkii itibari ile şehir merkezine otobüs ve dolmuş ile bağlantısı vardır. Her türlü belediye ve sosyal hizmetten istifade edecek bir mevkidedir. Taşınmaz kısmen ticaret sahasında olup, Yavuz Selim Bulvarına cepheli konumdadır. Taha apartmanının 1. Katında bulunan 4 nolu bağımsız bolüm 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, antre, gece holü, Wc ve balkondan ibarettir. Kas mülkiyeti projesine göre 140.00 m2 brüt kullanım alanında olan bu dairenin tüm iç ve dış imalatları yapılarak halen mesken olarak kullanıldığı, kat kaloriferi ile ısınan bir dairedir.


2-Trabzon Tapu Sicil Müdürlüğü merkez Gazipaşa mahallesi Gazipaşa mevkiinde cilt no:13. sayfa no:1251, ada: 235, parsel:12û de kayıtlı 960/3840 arsa paylı Zemin kat 1 bağımsız bölüm nolu Bodrumlu dükkan, bulunduğu mevkii itibari ile şehir merkezinde bulunmakta olup insan yönünden en kalabalık olan yerlerdendir Yoğun ticaret alanı içerisinde olduğundan bu bölgedeki işyerlerinin değeri oldukça yüksektir. Taşınmaz ticaret sahasında olup, iş merkezleri ile iç içedir. Taşınmazın bulunduğu mevki konumu itibariyle şehrin en çok tercih edilen bölgededir. Binanın zemin katında bulunan 1 nolu bağımsız bölüm lokanta olarak kullanılmaktadır. Dükkan, iki katlı olup bodrum kata içeride bulunan merpenlerden inilmektedir. Dükkanın alt katında mutfak, Wc, lavabo ve lokanta kısmı bulunmaktadır. Dükkanın alt katı 76.00 m2 dir. Dükkanın üst katında fırın kısmı ile lokanta kısmı bulunmakta olup, 76.00 m2 dir. Toplam 152.00 m2 brüt kullanım alanına sahip olan bu dükkanın tüm iç ve dış imalatları yapılarak halen lokanta olarak kullanıldığı, duvarlar saten alçılı olup boyalıdır. Merkezi sistem kalorifer ile ısınan bir dükkandır. Tavanlar alçıpan asma tavan olup kartonpiyerlidir.


3-TrabzonTapu Sicil Müdürlüğü merkez Erdoğdu mahallesi cilt no: 62, sayfa no:6120, ada 1418 parsel 9 da kayıtlı 1/37 arsa paylı 8. Kat 34 bağımsız bölüm nolu mesken, bulunduğu mevkii itibariyle, şehir merkezine otobüs ve dolmuş ile bağlantısı vardır. Her türlü belediye ve sosyal hizmetten istifade edecek bir mevkidedir. Taşınmaz ticaret sahasında olup, bitişik nizam 3 kat yapılaşmaya müsaittir. Taşınmaz, manzara hakimiyetine sahiptir.Birlik apartmanının 8. Katında bulunan 34 nolu bağımsız bölüm 3 oda, 1 salon, mutfak, banyo, antre, gece holü. Wc ve balkondan ibarettir. Kat mülkiyeti projesine göre 140.00 m2 brüt kullanım alanında olan bu dairenin tüm iç ve dış imalatları yapılarak halen mesken olarak kullanıldığı, duvarlar saten alçılı olup boya kartonpiyer kullanılmış olup giriş kapısı çelik kapıdır. Binanın kuzey doğusunda bulunan taşınmaz üstün manzara hakimiyetine sahiptir. Merkezi sistem kalorifer ile ısınan bir dairedir. Oda tabanları laminat, ıslak hacimler seramik döşemedir Bina asansörlüdür. Tüm iç ve dış imalatları tamamlanarak halen mesken olarak kullanılmaktadır.


Bir borçtan dolayı hacizli bulunan yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlar açık artırma suretiyle satılacaktır. Satış ilanı ilgililere tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresi bilinmeyenler için işbu satış ilanının gazete ile ilanen tebliğ yerine kaim olacağı duyurulur.


Satış Şartları:


1-Satış 23/07/2012 Pazartesi günü yukarıda belirtilen saatlerde Ortahisar mahallesi Adliye Ek binası Trabzon 1. İcra Müdürlüğü' nde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarım geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalma! şartı ile 02/08/2012 Perşembe günü aynı yer ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.


2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, KDV alıcıya aittir.


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6-Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/9944 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İc.İf.K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir, Yönetmelik Örnek No :27

BN:38886İlan için tıklayın