Trust İstanbul Gayrimenkul Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Trust İstanbul Gayrimenkul Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Trust İstanbul Gayrimenkul Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Şanlı tarafından kuruldu.


Trust İstanbul Gayrimenkul Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 50 bin TL sermaye bedeli ile Fatih Şanlı tarafından kuruldu.

Trust İstanbul Gayrimenkul Emlak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:

A GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ - Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların, makine, teçhizat, gemi vb, taşınmazların, taşınır malların yerinde tespitlerini yapmak, değer tespit çalışmalarında bulunmak, ekspertiz ve değerleme işlerini yapmak, bu tespitlere ilişkin rapor düzenlemek. - Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve bu hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetinde bulunmak. - Her türlü gayrimenkulün kira rayiç bedellerini tespit etmek, bu konuda rapor yazmak. - Her türlü taşınır ve taşınmaz mallar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, ipotekli konut finansmanı için ipotek tesisi aşamasında ipotekli konut finansmanlarından kaynaklanan alacakların takibi aşamasında kıymet takdirinde bulunmak, değerleme faaliyeti yapmak, raporlar düzenlemek ve konur finansmanı ile ilgili olsun olmasın her tür danışmanlık hizmeti vermek - Gayrimenkul değerleme işlemlerinin yapılmasında ve kira bedellerinin belirlenmesinde kat mülkiyeti kanunundan, tapu kütüklerinden, imar planlarından, tapu kadastro teşkilatından, resmi ve özel kurumların belge ve bilgilerinden, eğitim ve öğretim kurumlarından, bilimsel çalışma yapan kuruluşlardan, bilim adamlarından vb. kaynaklardan yararlanmak ve araştırmalarda bulunmak. - İhtisas gerektiren özel konuların değerleme işlemlerinde, şirket dışından konusunda uzmanlaşmış kurum ve kuruluşlardan değerleme uzmanı sağlamak ve değerleme raporu tanzim ettirmek, gayrimenkul, menkul ve şirket değerleme mesleğinin icrasında bu mesleklerle bağdaşık diğer meslek kuruluşları ve kişiler ile partnerlik sözleşmesi yapmak, bu kurum ve kuruluşlardan hizmet almak ve bu kurum ve kuruluşlara hizmet vermek. - İnşaatların plan proje işlemleri ile yapı şartnamesinde yer alan koşulların yerine getirilmesinde yer alan koşulların yerine getirilip getirilmediğinin takibini yaparak raporlar hazırlamak ve hak ediş raporları düzenlemek, - Gayrimenkulle ilgili; coğrafik yapı, vergi hukuk, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek haciz ve benzeri takyidatların araştırılması ve incelenmesi hususunda danışmanlık hizmeti vermek. B EMLAK SEKTÖRÜ -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. -Her nevi gayrimenkul malların şirket veya başkası namına alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Komisyon mukabilinde yurt içinde ve yurt dışında her nevi gayrimenkul alımı, satımı, pazarlamasını yapmak. -Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. C İNŞAAT SEKTÖRÜ İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat işleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon, her nevi açık kapalı havuz, açık ve kapalı spor salonları işlerinin inşasını, deprem ve benzeri koşullar için güçlendirmesini yapmak, taahhütlerde bulunmak. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres:  Akevler Mah. 1076 Sk. B2 BL Sit. B2 Blok Apt. No:8 B/47 Esenyurt