TT Design İç Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu!

TT Design İç Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat Limited Şirketi kuruldu!TT Design İç Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat Limited Şirketi, Doğan Can Aycan tarafından 100 bin TL sermaye ile 7 Nisan'da Esenyurt, Mimsan Sanayi Sitesi'nde kuruldu.


TT Design İç Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat Limited Şirketi, Doğan Can Aycan tarafından 100 bin TL sermaye ile 7 Nisan'da Esenyurt, Mimsan Sanayi Sitesi'nde kuruldu. 


TT Design İç Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat Limited Şirketi iş konusu; 1- Mobilya ve dekorasyon malzemeleri, ahşap ve metalden büro ve ev mobilyaları, her türlü mutfak dolapları ve mutfak dekorasyon işleri, yatak odaları, oturma odaları, yemek odası, genç odası,  koltuk, masa ve sandalye ve her türlü mobilya imalatı, alımı, satımı, pazarlaması,ithalatı ve ihracatını yapmak. 2- Her türlü tesislerin mobilya dekorasyon işlerini yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ahşap merpen, ahşap merpen korkuluğu, ahşaptan ev ve işyeri ürünleri, ahşap üzerine her türlü mamulün imalatını, pazarlamasını, dahili ticaretini yapmak. 4- Şirket her türlü mobilya cila malzemeleri alım satımı yapar, her türlü mobilya cilalama işlerini yapar, mobilya cilası ithalatını yapar. 5- Yurt içinde ve yurt dışında fuar, sergi, gösteri ve benzeri tanıtım ve teşhir mahallerinin standlarını yapmak   Yine bu mahallerin tadilat ve dekorasyon işlerini yapmak. 6- Mobilya imalatı için gerekli olan her türlü orman ürünleri ve mamullerinin alımını, satımını, ithalatını, ihracatını yapmak. 7-Her türlü inşaat taahhüt işleri ,konut,işyeri ,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa   ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 8-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 9-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 10-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. k.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 11- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 12-  Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 13- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 14-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 15- Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 16- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 17-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 18- İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 19- Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerini yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için; a)- Şirketin ihtiyacı için gayrimenkul ve menkul mallar ile sabit kıymet ve demirbaşlar   satın almak, kiralamak ,satmak, kiraya vermek ,tapu ile ilgili tüm işlemleri yapmak. b)-Konusu ile ilgili ihalelere girmek, bu konularda müteahhitlik veya taşeronluk yapmak. c)-Kısa,orta ve uzun vadeli kredi almak,ipotek vermek. d)-Yurt içi ve yurtdışında başka firmalarla işbirliği yapmak.şubeler açmak,konusu ile ilgili işlerde mümessillik, acentalık, bayilik almak, komisyonculuk anlaşmaları yapmak ,imtiyaz ve telif haklarını, alameti farika ve marka haklarını almak, kiralamak,satmak lisans anlaşmaları yapmak.  g)-Ticari, sanayi, turistik tesisler kurmak, kiralamak, işletmek ve kiraya vermek. Akaryakıt istasyonu kurmak, işletmek ve kiraya vermek. h)-Konusuna giren alanlarda mevcut veya kurulacak şirketlere iştirak etmek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak. ı-Şirket alacaklarının temini için ipotek ve rehin almak, haciz yapmak bunları fekketmek. Borçlarına karşılık gerek şirketin gerekse üçüncü şahısların gayri menkullerini rehin veya ipotek verebilir. Bu ipoteklerin terkini-rehinlerini fek ve tadil edebilir. j)-Şirket maksat ve mevzuunun gerektirdiği bilcümle ticaret sanayi ve sair muameleleri yapabilir. k)-Konusu ile ilgili kurulacak fabrikalar için gerekli makineleri satın almak ve ithal etmek. l)-Şirket namına bankalara para yatırıp çekebilir. 


TT Design İç Mimarlık Dekorasyon ve İnşaat Limited Şirketi adres: Esenyurt, Mimsan Sanayi Sitesi, Orhangazi Mahallesi, 1726.Sokak 36/1