TÜBİSAD: Bilişim Vadisi Projesi doğru modelle hayata geçirilsin

TÜBİSAD: Bilişim Vadisi Projesi doğru modelle hayata geçirilsin

Bilişim Vadisi Projesi'nin doğru modelle hayata geçirilmesinin, Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğu bildirildiBilişim Sanayicileri Derneği tarafından (TÜBİSAD) Bilişim Vadisi Projesi'nin doğru modelle hayata geçirilmesinin, Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğu bildirildi.

TÜBİSAD'dan yapılan yazılı açıklamada bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün Türkiye'nin büyümesinde, istihdamın artırılmasında ve dünya pazarlarında rekabet gücümüzün yükseltilmesinde kaldıraç etkisi olduğu dile getirilerek Türkiye için ‘stratejik sektör' olarak konumlandırılması gerektiği vurgulandı.

Bu nedenle hem Türkiye ekonomisi, hem de Türkiye'nin kalkınmasında stratejik öneme sahip olan sektör için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından koordine edilen ‘Bilişim Vadisi' projesinden istenen sonuçların alınmasında model konusunun kritik öneme sahip olduğu ifade edildi.

Bilişim Vadisi Projesi'nin doğru modelle hayata geçirilmesinin, Türkiye ekonomisi için kritik öneme sahip olduğu belirtilen açıklamada Bilişim Vadisi için gerekli şartlar şöyle sıralandı: "Lokasyon bağımsız, faaliyet bazlı, ihtiyaç duyulan ve yeterli kaynağa sahip yerlerde odaklar/öbekler olarak düzenlenmiş, bilgi ve iletişim teknolojilerinin her türlü ticaret, hizmet ve sanayi alanlarıyla ilişkilerini geliştirecek, bu alanlarda uluslararası standartlarda ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesini ve üretilmesini teşvik eden bir ekosistem yaratacak, dünya pazarları içinde Türkiye'nin rekabet gücünü artırarak ülke ekonomisi için önemli bir güç sağlayacak, bölge ülkelerinin Türkiye Bilişim Vadisi'ne katılımını özendirecek ve diasporada bilişim alanında faaliyet gösteren vatandaşlarımızla stratejik işbirliklerini teşvik edecek yeni bir ortam, yeni bir model olmalıdır."
 
İstanbul'a öbeklenme modeli
Açıklamada Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen Kocaeli Bilişim Vadisi Projesi'nin de bu öbeklenmelerde, ilk düşünülen bölgelerden biri olmasının ancak başta İstanbul olmak üzere ihtiyaç duyulan bölgelerde de kısa süre içinde bu yönde ‘öbeklenme' modelinin uygulanmasının büyük katkı yapacağı kaydedildi.
Bilişim Vadisi kavramının yönetişim modelinin, kamu-özel sektör ortaklığını özel sektör ağırlıklı olarak geliştiren, karar alma süreçlerinde özel sektör ve sivil toplumun aktif ve etkin rol aldığı şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilen açıklamada, TÜBİSAD'ın, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünü en geniş düzeyde temsil eden sivil toplum örgütü olarak kurgulanacak yönetişim modeli içinde etkin rol ve sorumluluk almaya hazır olduğu bildirildi.

Bilişim Vadisi'nin modelinin yeni bir İnovasyon Yasası'nın temel işlevini yüklenecek özel bir Bilişim Vadisi yasası ile 6491 ve 5746 sayılı yasaların eksiklerini de giderebilecek bir yapı üzerinde tasarlanması gerektiği vurgulanan açıklamada modelin, doğrudan yabancı yatırımı kolaylaştıran, yerli girişimcilerin risk sermayesi ve kuluçka sistemleri gibi finansman ve proje ihtiyaçlarını karşılayabilecek, dış alım, prototip üretimi esnekliği, destek personelinin çalıştırılması gibi hizmet inovasyonunu mümkün kılan yeni donatılara izin veren, iş yapma maliyetini optimize eden bir hukuksal statü kazanması gerektiği kaydedildi.
Referans