TUÇEV eğitime 1 milyon TL bütçe ayırdı!

TUÇEV eğitime 1 milyon TL bütçe ayırdı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs desteği devam ediyor. Doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri için toplam 1 milyon TL bütçe ayırdı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı (TUÇEV) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik burs seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. TUÇEV doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencilerine toplam 1 milyon TL bütçe ayırdı.74 yüksek lisans ve doktora öğrencisine burs veren Bakanlık,330 öğrenciye daha burs vermeye başladı.


Bitirme tezi veya bitirme projesi karşılığında verilecek olan burslara 411 öğrenci başvuruda bulundu. Burs komisyonu tarafından değerlendirilen başvurular sonucunda ayda 300 TL olmak üzere 4 ay süre ile çevre mühendisliği, biyoloji, kimya ve kimya mühendisliği, şehir plancısı, mimar ve inşaat mühendisliği bölümlerinde bitirme tezi hazırlayan 330 lisan öğrencisine burs verilmesi kararlaştırıldı.


Burs alan öğrenciler üniversite tarafından yapılan tez kabulünden sonra, tezini yazılı doküman ve cd formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfı’na gönderecek. Vakfa ulaşacak olan akademik kaynaklar Çevre Şehir Kütüphanesi’nde yer alacak.