Tüketici hakem heyeti avukatlık ücreti 2016!

Tüketici hakem heyeti avukatlık ücreti 2016!Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda ne kadar ücret ödenir? İşte tüketici hakem heyeti avukatlık ücreti 2016..


Tüketici hakem heyeti avukatlık ücreti 2016!

Tüketicinin ayıplı bir mal ya da hizmet almak gibi mağdur olduğu durumlarda, firma ile bu sorunu çözemiyorsa başvurabileceği heyet; Tüketici hakem heyeti oluyor.


Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla il merkezleri ile Bakanlıkça belirlenen ilçe merkezlerinde en az bir tüketici hakem heyeti oluşturur. 


Bakanlık, hangi ilçelerde tüketici hakem heyeti kurulacağını belirlerken, başvuru sayısını, nüfus yoğunluğunu, coğrafi şartları ve benzeri hususları dikkate alır.


Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanıyor.


Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı:

İl ve ilçe hakem heyetleri nezdinde sunulacak hizmetlerde, hizmete konu işin değerinin yüzde 12'sinden aşağı olmamak üzere.


Ancak hizmete konu işin değeri maktu ücretin altında ise hizmete konu işin değeri kadar. - 325,00 TL -Avukatlık asgari ücret tarifesi tebliği!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com