10 / 08 / 2022

Tülin Turgut Proje Pazarlama Danışmanlık Mimarlık Yatırım Anonim Şirketi kuruldu!


Tülin Turgut Proje Pazarlama Danışmanlık Mimarlık Yatırım Anonim Şirketi  Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tülin Turgut tarafından kuruldu.Tülin Turgut Proje Pazarlama Danışmanlık Mimarlık Yatırım Anonim Şirketi  Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Tülin Turgut tarafından kuruldu.

Tülin Turgut Proje Pazarlama Danışmanlık Mimarlık Yatırım Anonim Şirketi konusu:

1-Şirket her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak proje yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak 2- Çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, röleve restorasyon ve onarım yapmak. 3- Açılan yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. 4- Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek. 5-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması ve yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, yurt içinde ve yurt dışında her türlü otel, motel, okul, banka, hastane, otogar, benzinlik, iş merkezi, plaza, konut ve diğer her türlü resmi ve özel yapı tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. 6-Yurt içi ve yurt dışı her türlü mühendislik ve mimarlık hizmetlerini vermek ve almak, ofis ve bürolar açmak. 7-Yurtiçinde ve yurtdışında finans, ekonomi, hukuki, ticari, mali ve idari tüm alanlarda yönetim, finans ve yatırım danışmanlığı yapmak kaydıyla, her türlü danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek ve tüm bu alanlarda iştigal eden kamu, yerli ve yabancı özel sektör kuruluş ve şirketlerinin danışmanlığını ve yönetimini üstlenmek. 8-Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel gerçek ve tüzel kişi ve kuru­luşlara ait gayrimenkuller, arsa arazi konut iş yerleri, resmi daireler, bankalar sağlık ve eğitim kurumlan sanayi tesisleri, sosyal ve turistik tesisler, tatil köyleri vil­la, yalı otel ve moteller ve benzer­leri üzerinde değerleme hizmeti analiz ve fizibilite çalışmalar sun­mak, gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek uluslar arası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde taktir edilmesi konusunda değerleme raporlan hazırlamak 9- Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştır­ması yapmak, Pazar analizleri ve Pazar araştırmaları yapmak. Gayri­menkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, proje yönetim hizmet­leri sunmak gayrimenkul ve gayri­menkul e bağlı hakların hukuki du­rumları ile ilgili analiz ve raporla­ma hizmetlerinde bulunmak 10- Şirket öncelikle yerli ve yasaların izin verdiği çerçevede yabancı gerçek ve tüzel kişilere istedikleri her türlü emlak ,gayrimenkul,taşınmazın alımı, satımı,pazarlanması, kiraya verilmesi ve kiralanması konusunda aracılık ve danışmanlık hizmetlerini vermek. 11-Konusu ile ilgili her türlü yatırım faaliyetlerinde bulunmak. 12- Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konularını gerçekleştirmek için: a-Şirket konusuyla ilgili Patent, Know-how, ihtira beratı, ustalık ve diğer fikri sinai mülkiyet haklarını iktisap bu hakları kendi adına tescil ettirmek devir etmek feragat etmek bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak bu tür hakları devir almak kiralamak veya kiraya vermek ya da üçüncü şahısların yararlanmasına sunmak. b-Şirket amaçlarında kullanmak üzere gerekli makine teçhizat teknik malzeme ve donanımı, araç ve gereçleri alabilir, işletebilir kiralayabilir, satabilir veya devredebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir. c-Şirket faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü kara deniz ve hava taşıtlarını edinebilir, kiralayabilir, üzerlerinde şahsi ve aynı haklar edebilir, gerektiğinde bunları devredebilir, satabilir başkasına kiraya verebilir.