Tuna Gayrimenkul sorumluluk beyanını yayınladı!

Tuna Gayrimenkul sorumluluk beyanını yayınladı! Tuna Gayrimenkul sorumluluk beyanını yayınladı!

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu' nda yapılan yazılı açıklamaya göre Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sorumluluk beyanını yayınladı.Tuna Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN 


KARAR TARİHİ: 21.08.2014


KARAR SAYISI : 168SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


a) Şirketimizin 30.06.2014 dönemine ilişkin finansal tablolarının tarafımızca incelendiğini, 


b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, SPK' nın II-14.1nolu Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüst bir biçimde yansıttığını,


Beyan ederiz.  


Saygılarımızla,