Tuna GYO Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta!

Tuna GYO Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta! Tuna GYO Genel Kurul Toplantısı 29 Mart'ta!

Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 29 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirecek. Tuna GYO'nun toplantı gündemi ile ilgili açıklaması aşağıdaki gibi...
Tuna GYO tarafından yapılan açıklama şöyle:


TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


29 MART 2014 TARİHLİ


2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ


1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

3- 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,

4- 2013 Yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 

5- Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

6- Kar'ın dağıtılıp dağıtılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması,

7- Yönetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 

8- 2014 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin karara bağlanması, 

9- Dilek ve temenniler,TUNA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


 YÖNETİM KURULUDosya için