Turgut Özal Üniversitesi'nden kullanım hakkı ihalesi!

Turgut Özal Üniversitesi'nden kullanım hakkı ihalesi!

Turgut Özal Üniversitesi, Ankara Altındağ'da bulunan aynı hak tesis edilerek kat karşılığı inşa edilmiş binanın irtifak hakkını devredecek. Kullanım amacı S.K.T + Ticaret Alanı olarak belirlenen binanın muhammen bedeli 13 milyon TL olarak belirlendi.Turgut Özal Üniversitesi,  Ankara  Altındağ'da bulunan aynı hak tesis edilerek kat karşılığı inşa edilmiş binanın irtifak hakkını devredecek. Kullanım amacı S.K.T + Ticaret Alanı olarak belirlenen binanın muhammen bedeli 13 milyon TL olarak belirlendi.
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİTurgut Özal Üniversitesi tarafından, aşağıda bilgileri mevcut taşınmaz üzerinde sınırlı aynı hak tesis edilerek kat karşılığı inşa edilmiş binanın irtifak hakkının devri ihalesi gerçekleştirilecektir. Sürekli satış yöntemine göre yapılacak ihale ; her ayın 6., 16. ve 26. günlerinde (bu günlerin resmi tatile rastlaması halinde, takip edilen ilk iş gününde) saat 15:00'da yapılacaktır. 
İLİ: Ankara

İLÇESİ: Altındağ

MAHALLE: Sebze Bahçeleri

ADA/PARSEL:17052/8

ARSA ALANI METREKARE: 3.427,00

İNŞAAT ALANI METREKARE:17.640

KULLANIM ŞEKLİ: S.K.T + Ticaret Alanı

MUHAMMEN BEDELİ:13.000.000,00 TLİhalenini dökumanı aşağıdaki adresten ulaşa bilirsiniz.


Web:www.turgutozal.edu.tr/tr/md/ihaleler/72/detay/