Türk Borçlar Kanunu'ndaki yeni düzenleme eski kiracılara şartlı uygulanacak!

Türk Borçlar Kanunu'ndaki yeni düzenleme eski kiracılara şartlı uygulanacak!Kiraya veren, kiracılık ilişkisi 10 sene sürdüğünde kiracıyı hiçbir gerekçe göstermeden çıkarma hakkına sahip olacak. Şimdiki mevzuatta kiralayanın böyle bir hakkı yoktu, artık olacak


Yeni kanunda 10 yılı aşmış kiracıların derhal çıkarılabileceği hükmü varmış. Peki bu madde eski kiracılara mı uygulanacak, yoksa yasadan sonra yapılan kira sözleşmelerine mi uygulanacak • S.C.

Okuyucumun yeni yasa dediği,. Bu kanun Temmuz ayı başında yürürlüğe girecek ve bayağı değişiklikler getirecek. Bunlara şimdiden hazırlıklı olmak lazım. Değişikliklerden en önemlisi kira mevzuatı. Çünkü çok geniş kesimi ilgilendiriyor. En önemli yenilik de kiraya verenlerin eskiden hakkı olmayan bir husus. Kiraya veren, kiracılık ilişkisi 10 sene sürdüğünde kiracıyı hiçbir gerekçe göstermeden çıkarma hakkına sahip olacak. Şimdiki mevzuatta kiralayanın böyle bir hakkı yoktu, artık olacak. Peki bu hak eski kiracılar için kullanılacak mı Şimdi bunun yanıtını ilgili yasa metninden aynen aktarayım. Yasa diyor ki:

“Bu kanunun 1. maddesinin son cümlesi hükmü (cümle şu: Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra bu fiil ve işlemlere ilişkin olarak gerçekleşecek temerrüt, sona erme ve tasfiye, Türk Borçlar Kanunu hükümlerine tabidir) bir defaya mahsus olma üzere bu kanun yürürlüğe girmesinden önce Türk Borçlar Kanunu’nun 347. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde ön görülen kira sözleşmelerinden (347. maddenin 1. fıkrasının son cümlesi şu: “10 yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşulu ile herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir”) 10 yıllık uzama süresi dolmamış olmakla birlikte geri kalan süre beş yıldan daha kısa olanlar hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl, 10 yıllık uzama süresi dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl sonra uygulanır.”

Gördüğünüz gibi eski kiracılara uygulanacak ama şartlı uygulanacak. Kendi durumunuzu buna göre değerlendirin. Yasanın yürürlüğe girme tarihi 1 Temmuz 2012.

Tamer Heper/Posta