Türk çimento sektörü 100. yılını kutluyor!

Türk çimento sektörü 100. yılını kutluyor! Türk çimento sektörü 100. yılını kutluyor!

Adnan İğnebekçili; 1911 yılında üretim kapasitesi sadece 20 bin ton olan çimento sektörünün 100"üncü yılında 66 milyon tonun üzerine çıkarak üretim ve ihracatta Avrupa liderliğine,  dünyada ise 4"üncü,  ihracatta da 3"üncü sıraya yerleştiğini açıkladı Türk çimento sektörü 100"üncü yılını kutluyor.  Türkiye çimento Müstahsilleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili; 1911 yılında üretim kapasitesi sadece 20 bin ton olan çimento sektörünün 100"üncü yılında 66 milyon tonun üzerine çıkarak üretim ve ihracatta Avrupa liderliğine,   dünyada ise üretimde çin, Hindistan ve ABD"den sonra 4"üncü,   ihracatta da 3"üncü sıraya yerleştiğini açıkladı.

Sürdürülebilir kalkınmanın, 100"üncü yılında çimento sektörünün temel politikası olacağını kaydeden İğnebekçili, œTürkiye çimento sektörü olarak, çevreye saygı ve kalkınmada etkin rol oynamaya devam ederken, estetiğe önem veren ürünlerimizle ön planda olacak ve yaşam kalitesini yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz dedi.

Hayatın yapıcı gücü, kalkınma ve büyümenin sembolü, Türkiye"nin ilk sanayi dalı çimento sektörü, kuruluşunun 100"üncü yılını kutluyor. œHayatın yapıcı gücü olma misyonu ile faaliyet gösteren Türk çimento sektörü, 100"üncü yılında üretim ve ihracatta Avrupa liderliğine, dünyada üretimde çin, Hindistan ve A.B.D"den sonra 4"üncü, ihracatta ise 3"üncü sıraya yerleşti.

Türkiye çimento Müstahsilleri Birliği (TçMB), düzenlenen basın toplantısında çimento sektörünün 100 yılık değerlendirmesini yaparak, gelecek 100 yılın hedeflerini açıkladı.

TçMB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili, 1911 yılında üretim kapasitesi sadece 20 bin ton olan çimento sektörünün 100"üncü yılında 66 milyon tonun üzerinde üretim hacmine ulaşarak, Türkiye"nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını vurguladı. Sektörün ulaştığı büyüklüğün, sektör temsilcileri için gurur verici bir noktada olduğunu ifade eden İğnebekçili, yeni yüzyıla dünyaya örnek olacakları yeni vizyon ve hedeflerle girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. İğnebekçili şöyle konuştu:
œ2010 yılında Türk çimento sektörü, yaklaşık 4,5 milyar dolar cirosu, 1 milyar dolar tutarındaki ihracatı ve doğrudan 15.000 kişiye yarattığı istihdam ile Türkiye ekonomisi içinde önemli yere sahip bir sanayi dalı haline geldi.   Önümüzdeki 10 yılın sonunda sektörümüzün yüzde 60"lar seviyesinde büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Bu nedenle iç pazarla yetinmiyor, yaklaşık 90 ülkeye ihracat gerçekleştirmemize rağmen, yeni pazarlar geliştirmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz.

Afrika potansiyel pazar oldu¦

2008 krizinden sonra önem kazan pazarlar arasında yer alan gibi bir şey desek birlikte Afrika, özellikle de Batı Afrika"nın Türk çimento sektörü için potansiyel pazarları haline geldiğini ifade eden İğnebekçili; şunları kaydetti:
œYeni yüzyıla rekabette bizi ayrıştıracak çok güçlü giriyoruz. Bugün Türkiye"nin altyapı sorunlarının çözümünde yerli kaynakları kullanan çözüm ortağıyız.   Kurumsallaşmış, kayıt içi, şeffaf ve sorumluluklarımızın bilincinde bir sektörüz. Eğitimli işgücüne sahibiz ve iş güvenliğine maksimum ölçüde önem veren bir yönetim anlayışı ile hareket ediyoruz. Ürün kalitesi, çevre ve iş güvenliği konularında Avrupa standartları doğrultusunda çalışarak, çevre güvenliğini önceliği olarak gören bir otokontrol sistemine sahibiz. Tüm bunların ışığında Türkiye"de üretilen çimento, kalite bazında global pazarda rekabetçi konumda. Güney Asya ülkelerine kıyasla ihraç pazarlarına yakın ve ihracı gerçekleştirilen ürünler CE standardı taşımaktadır.

Sektörün, ekonomik büyüme devam ederken, çevresel sorumluluk bilinci ile, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaştırmasında öncü rolünü üstlendiğini de vurgulayan İğnebekçili; 100 yılın birikimiyle elde ettikleri know-how"u sektörü daha da ileri noktalara taşımak için Ar-Ge"ye büyük önem verdikleri noktasının altını çizdi.
İğnebekçili, bu gelişmelerin ışığında sektörün önümüzdeki yıl yaklaşık yüzde 6-8 arasında büyüyeceğini öngördüklerini açıkladı.

çimento sektörü çevreye odaklanacak¦
TçMB"nin, ikinci yüzyılda odaklanacağı en önemli konu ise çevre olacak. çimento sektörünün bugün, en başta baca gazı emisyonları olmak üzere, atık su deşarjları, toprak kirliliğinin önlenmesi ile atıkların azaltılması ve bertarafı gibi çevresel bileşenlere dair tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uygun olarak üretim yaptığının altını çizen İğnebekçili; sektörün tüm çevresel ölçümleri bağımsız akredite laboratuarlar tarafından yapılmakta olup toz emisyonlarının baca gazı toz tutma sistemleri ile önlendiğine dikkat çekti.   İğnebekçili, çimento sektörünün ikinci yüzyılında odaklanacağı konuları ise şöyle özetledi:
œSürdürülebilir kalkınma,   100"üncü yılında Türk çimento sektörünün temel politikası olacak. İkinci yüzyılımızda çevreye saygı ve kalkınmada etkin rol oynamaya devam ederken, estetiğe önem veren ürünlerimizle ön planda olacak ve yaşam kalitesini yükseltmeyi öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz.
çimento sektörü daha da iyi olmak için neye ihtiyaç duyuyor¦
İğnebekçili, sektörün ikinci yüzyılında çok daha iyi olmak için ihtiyaç duyduğu destekleri ise şöyle sıralıyor:
¢  Öncelikle AB"ye uyum için mali kaynak ve zamana ihtiyaç var. Kamu kurumlarının çalışmasına göre endüstriden kaynaklı kirlilik önleme direktifine uyum için 12,6 milyar euro yatırım gerekeceği öngörülüyor. Bunun için de çimento sektörünün en az 2 milyar euro pay alması gerekebilir.
¢  Kyoto sonrası yapılan 2012 yılı ve ilerisi döneme dair müzakerelerde, ülkemizin kalkınma önceliği ilk hareket noktası olmalı.
¢  Sera gazı azaltımında, özellikle enerji ve ulaşım olmak üzere tüm sektörlere eşit görevler ve sınırlamalar verilmeli, sadece belirli sektörlere uygulanacak haksız ve ağır yaptırımlar engellenmeli.
¢  Benzer şekilde, yıllardır asfalt yollara alternatif olarak dile getirdiğimiz, œbeton yollarœ yapımının yaygınlaştırılması da ülke kaynaklarının verimli kullanılması açısından son derece önemlidir.

¢  Beton yolların ilk yatırım maliyetinin asfalt yoldan daha pahalı olmadığını biliyoruz. œUzun Ömür Maliyeti olarak baktığımızda ise, beton yol asfalt yoldan tartışmasız daha ekonomiktir.

¢  Ayrıca, sürüş emniyeti, gece görüş kolaylığı ve nihayet œçevre dostu çözüm olarak da beton yollar, birçok gelişmiş ülkede asfalt yollara tercih edilmekte ve yaygın kullanım ortamı bulmaktadır.

¢  Ayrıca, üretimde enerji maliyetlerinin düşürülmesi ve çevre sorunlarının azaltılması için tüm gelişmiş ülke çimento sanayilerinde yaygın kullanımı olan atık yakıtların ülkemizdeki kullanımı maalesef son derece sınırlıdır.

¢  Atıkların toplanması, tasnifi ve kullanımı konusunda yasal mevzuat mevcut olmasına rağmen, uygulamada atık üreticilerinin sorumluluklarının henüz yeterli açıklıkta belirlenmemiş olması ve denetim yetersizlikleri nedeniyle, atık yakıt temin ve kullanımında ülke olarak henüz istenilen düzeye ulaşamadık.

Bu nedenle, mevcut eksiklikleri bir an önce tamamlayarak, AB ülkelerinde çimento üretiminde yaygın olarak kullanılan atık yağlar ve eski araç lastikleri başta olmak üzere diğer sanayi ve kentsel atıkların, çimento sanayinde atık yakıt olarak kullanımı mutlaka sağlanmalıdır.

TçMB Hakkında:

Türkiye çimento Müstahsilleri Birliği (TçMB) ,Türk çimento sektörünün ortak sesi olmak ve daha kaliteli ürün, daha verimli hizmet anlayışı ile sektörel sorunlara çözüm bulmak amacıyla 1957 yılında kurulmuştur. Türkiye çimento Müstahsilleri Birliği (TçMB), ülkenin kalkınma ve yapılandırılmasında en önemli malzemeyi üreten çimento sektörünün Sivil Toplum Kuruluşu biçiminde örgütlenmiş tek temsilcisidir.
Türkiye"deki 45'i entegre, 16'sı öğütme tesis olmak üzere, toplam 61 kuruluşu temsil eden TçMB, üyelerine, araştırma geliştirme, analiz, kalite kontrol ve eğitim hizmetleri için ortak çözümler üretmekte, yasal ve idari düzenlemeler için ortak girişimlerde bulunmaktadır.
 
Türk çimento sektörünün uluslararası temsilcisi olarak Avrupa çimento Birliğine 1972 yılından beri üye olan TçMB aynı zamanda araştırma geliştirme hizmetlerinden başlayarak, eğitim, uluslararası işbirliği, sertifikasyon, sektörel veri derleme, üniversite, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği gibi bir çok sorumluluğu da başarıyla üstlenmiştir.
 Avrupa çimento Birliği'nin (CEMBUREAU) üyesi olan TçMB, Türk çimento sektörünün uluslararası ilişkilerini de yürütmektedir.


Türk çimento sektörünün 100 yıllık tarihinin kilometre taşları

1911 yılında Türkiye"de ilk çimento fabrikası 20.000 ton/yıl kapasite ile İstanbul Darıca'da kuruldu.

1912 yılında Türkiye"de, Aslan Osmanlı Anonim şžirketi" ne ait œDarıca Fabrikası ile œEskihisar Portland çimento ve Su Kireci Osmanlı Anonim şžirketi"ne ait œEskihisar Fabrikası işletmeye alındı.

1912 yılında çimentoya olan yoğun talep kapsamında fabrikalar genişletildi.

1920 yılında œAslan ve Eskihisar Müttehit çimento Fabrikaları A.şž. adı altında birleşti.

1926 yılında Türkiye"nin ilk özel çimento fabrikası Kup çimento faaliyete geçti. Bunun ardından  Ankara  çimento Fabrikası kuruldu.

1959-1960 yılları arasında çimento üretimi arttı ve yakın doğu ülkelerine ihracata başlandı.

1950 -   1960 yılları arasında 13 yeni çimento fabrikası faaliyete geçti ve mevcutların da kapasiteleri artırıldı.

çimento üretimini tek çatı altında toplamak üzere 1953"te çİSAN kuruldu. çİSAN"ın kurulması ile birlikte çimento tamamen devlet kontrolünde üretilmeye başlandı.

1957 yılında Türkiye çimento Müstahsilleri Birliği kuruldu.

1960 yılında Türk Standartları Enstitüsü kuruldu.

1965 yılında Türkiye"nin çimento üretimi 2 milyon tona ulaştı.

1970"te düzenli çimento ihracatı başladı.

1972 yılında TçMB Avrupa çimento Üreticileri Birliği"ne üye oldu.

1977 yılında TçMB ArGe Enstitüsü Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı kapsamına alındı.

1980 yılında ilk özelleştirme çİTOSAN ile başladı.

1998 yılının başında   özelleştirme çalışmalarının tamamlanmasıyla, özel sektör statüsü kazandı.

1995 yılında çimento Beton Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü faaliyetlerine hız vermeye başladı.

2002 yılında Afyon-İsçehisar ve 2006"da Hasdal-Kemerburgaz arasında ilk œbeton yol yapıldı.

2008 yılından itibaren Türkiy, e Avrupa"da üretim ve ihracatta 1. Ülke statüsüne yükselerek, dünyada ilk 10 üretici ve ilk 3 ihracatçı ülke arasına dahil oldu.

2009 yılı sonu itibariyle tamamı özel sektör tarafından işletilen 47" i entegre, 17"si öğütme-paketleme tesisi olmak üzere toplam 64 tesiste, modern teknolojiler kullanılarak tüm yurtta üretim yapılıyor.

2009 yılında GSMH içindeki payı yüzde 1 civarında olan sektör, doğrudan 15.000 bin kişiye istihdam olanağı sağlamakta, çimento sektörüne hizmet sunan diğer sektörlerle birlikte bu sayı 25.000 civarına ulaşmaktadır.


TÜRKİYE çİMENTO SEKTÖRÜNÜN 100. YILI

Türkiye çimento Müstahsilleri Birliği  (TçMB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan İğnebekçili, 2010 yılında çimento sektörünün  yaklaşık 4,5 milyar dolar ciro, 1 milyar dolar tutarında ihracat yarattığını  belirterek, 'Önümüzdeki 10 yılın sonunda sektörümüzün yüzde 60"lar seviyesinde  büyüyeceğini tahmin ediyoruz' dedi. Türkiye çimento sektörünün 100. yılı nedeniyle düzenlenen basın  toplantısında konuşan İğnebekçili, ülkedeki ilk çimento fabrikasının 1911 yılında  20 bin ton kapasite ile Darıca"da kurulduğunu, sektörün 100. yılında üretim  hacminin 66 milyon tona ulaştığını belirtti.

Sektörün üretim ve ihracatta Avrupa lideri olduğunu, dünyada üretimde  çin, Hindistan ve ABD"nin ardından dördüncü, ihracatta ise 3. sırada yer aldığını  kaydeden İğnebekçili, '2010 yılında çimento sektörü yaklaşık 4,5 milyar dolar  ciro, 1 milyar dolar tutarında ihracat ve doğrudan 15 bin kişiye istihdam  yarattı. Önümüzdeki 10 yılın sonunda ektörümüzün yüzde 60"lar seviyesinde  büyüyeceğini tahmin ediyoruz' diye konuştu.

Halihazırda 90 ülkeye ihracat yapan sektör için kriz sonrasında özellikle  Batı Afrika"nın potansiyel bir pazar haline geldiğini ifade eden İğnebekçili,  sektörün yeni yüzyılına rekabette kendilerini ayrıştıracak şekilde güçlü bir  giriş yaptıklarını, eğitimli işgücüne sahip olduklarını, ürün kalitesi, çevre ve  iş güvenliği konularında Avrupa standartları doğrultusunda çalıştıklarını  anlattı. İğnebekçili, önümüzdeki   dönemde odaklanacakları konulara ilişkin olarak,  'Sürdürülebilir kalkınma, 100. yılında Türk çimento sektörünün temel politikası  olacak. çevreye saygı ve kalkınmada etkin rol oynamaya devam ederken, estetiğe  önem veren ürünlerimizle ön planda olacak ve yaşam kalitesini yükseltmeyi  öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz' dedi.

Sektörün önümüzdeki dönemde daha iyi hale gelmesi için ihtiyaç duydukları  desteklere de değinen İğnebekçili, AB"ye uyum için mali kaynak ve zamana ihtiyaç  duyduklarını, endüstriden kaynaklı kirlilik önleme direktifine uyum için gerekli  12,6 milyar avroluk yatırımın 2 miyar avroluk bir kısmını çimento sektörünün  alması gerekebileceğini kaydetti. Sera gazı azaltımında özellikle enerji ve ulaşım olmak üzere tüm  sektörlere eşit görevler ve sınırlamalar verilmesi, sadece belirli sektörlere  uygulanacak haksız ve ağır yaptırımların engellenmesi gerektiğini söyleyen  İğnebekçili, asfalt yollara alternatif olarak beton yolların yapımının  yaygınlaştırılmasının ülke kaynaklarının verimli kullanımı açısından önemli  olduğunu, ilk yatırım maliyetleri aynı olsa da uzun ömür maliyeti olarak beton  yolun, asfalt yoldan daha ekonomik olduğunu belirtti. İğnebekçili, bunu göstermek  için iki örnek yol yaptıklarını, önümüzdeki 5 yıl içinde beton yolların  yaygınlaşması konusunda mesafe alınacağına inandığını dile getirdi. İğnebekçili, AB ülkelerinde çimento üretiminde yaygın olarak kullanılan  atık yağlar ve eski araç lastikleri başta olmak üzere diğer sanayi ve kentsel  atıkların, çimento sanayisinde atık yakıt olarak kullanımının mutlaka sağlanması  gerektiğini söyledi.

-'SEKTÖR ENFLASYONU YÜZDE 25, FİYATLAR YÜZDE 9,6 ARTTI'-

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan İğnebekçili, 2010"da 16,5  milyon ton ihracat gerçekleştirildiğini, Irak, Suriye gibi geleneksel pazarların  yanı sıra Libya ve Cezayir gibi pazarlarda sektörün etkinliğinin arttığını  kaydetti. İğnebekçili, kriz nedeniyle Rusya"da konut sektörünün duraklamasıyla  birlikte bu ülkeye yapılan ihracatın ise 3 milyon ton seviyesindeyken 10"da  birine düştüğünü belirtti.

çimento fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İğnebekçili,  '2010"da ithal ettiğimiz kömürün maliyeti 89 dolardan 125 dolara çıktı. Petrokok  da 94 dolardan 154 dolara yükseldi. Taşımada kullanılan motorin yüzde 12-13  zamlandı. Sektörün maliyet enflasyonu yüzde 25"lere yakın artış kaydetti. Öte  yandan TÜİK rakamlarına göre çimento fiyatlarında 2009 yılı aralık ayından 2010  aralık ayına artış yüzde 9,6 olmuş' diye konuştu.

Konut fiyatlarındaki artışların çimento fiyatlarıyla bağlantılı  olmadığını ifade eden İğnebekçili, çimentonun konut maliyetindeki payının yüzde 4  olduğunu söyledi.   Adnan İğnebekçili, 2010 yılında iç pazarda yüzde 15 büyüme ile 50 milyon  tonluk kapasiteye ulaşıldığını, 2011"de de seçim yılında konut ve altyapı  yatırımlarının artmasıyla birlikte yüzde 6-8"lik bir büyüme beklediğini  kaydetti.

Geçen yıl sektörde bazı yabancı yatırımcıların pazardan çıktığını ancak  bunun Türkiye"deki pazardan değil kendi operasyonlarından kaynaklandığını  söyleyen İğnebekçili, yabancı sermaye payının hala yüzde 30"un üzerinde olduğunu,  dünyadaki büyük çimento firmalarının krizin ardından gelişmekte olan pazarlara  yeni yatırımlara gelmesini beklediğini belirtti. İğnebekçili, Türkiye"nin ihracat yaptığı pazarlarda çin, Hindistan"dan  çok son dönemde ciddi kapasite artırımlarına giden Suudi Arabistan, İran gibi  ülkelerin uzun vadede rakip olarak ortaya çıkabileceğini ifade ederek, 2011"de 16  milyon tonluk ihracatı korumayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
AA