20 / 08 / 2022

Türk Kızılay, Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Türk Kızılay, Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat yaptıracak, ihale 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da kat karşılığı inşaat işi ihale edecek. Geçici teminat bedeli 2 milyon 500 bin TL olarak belirlenen ihale 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

Şanlıurfa İlinde Bulunan Taşınmaz Üzerine Kat Karşılığı Bina İnşaatı Yaptırılacaktır
1-Şanlıurfa İli, Haliliye ilçesi, Ertuğrulgazi mahallesi 5734 ada, 6 nolu parselde kayıtlı 2146,66 m² yüzölçümlü; 7 nolu parselde kayıtlı 2147,38 m² yüzölçümlü; 8 nolu parselde kayıtlı 2199,89 m² yüzölçümlü; 9 nolu parselde kayıtlı 2158,21 m² yüzölçümlü; arsa vasıflı taşınmazların, varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifraz/tevhid işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre ve KIZILAY’ın uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması ve İş Sağlığı ve Güvenliğine
ait tüm bedeller dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kat karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti

Tapularının alınması (Kızılay’a ait bağımsız bölümlerin elektrik, doğalgaz ve su aboneliği KIZILAY adına yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2-Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 2.500.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.

Türk Kızılay, Şanlıurfa da kat karşılığı inşaat yaptıracak!

3-İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığından 500,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Çukurambar  Ankara  Kurumsal Şubesi TR36 0001 0021 1039 0090 2631 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine geçmektedir.
İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4-Firmaların ihale zarflarını en geç 11.08.2021 günü saat 10:00’a kadar “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5-2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 13.08.2021 günü saat 11:00’de “İpekyol Mahallesi 2335 Sokak Baydemir Apt. No: 49/1 Haliliye/ŞANLIURFA” adresindeki Türk Kızılay Şanlıurfa Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.
6-Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7-Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8-Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.