03 / 07 / 2022

Türk Kızılay'dan Erzurum'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay'dan Erzurum'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 ada, 100 nolu parselde inşaat yapım işi ihale edecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 ada, 100 nolu parselde inşaat yapım işi ihale ediyor.  Firmaların ihale zarflarını en geç 21 Haziran 2021 günü saat 11:00’e kadar teslim etmeleri gerekiyor.


Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1- Mülkiyeti Türk Kızılay’a ait Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 ada, 100 nolu parselde kayıtlı 1.521,02 m² yüzölçümlü bodrum kat dahil 7 (yedi) katlı kargir bina ve bahçesi ile yine aynı adada bulunan 101 nolu parselde kayıtlı 2.529,93 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazların birlikte değerlendirilerek toplam 4.050,95 m² yüzölçümlü taşınmazların üzerine kat karşılığı inşaat yapılması işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
2- Firmalar, teklifleri ile birlikte en az 600.000,00 TL tutarında geçici teminat vereceklerdir.
3- İhaleye ait şartnameler “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No: 5/B Yakutiye/ ERZURUM” adresindeki Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığından 300,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. Şartname bedeli T.C. Ziraat Bankası Çukurambar  Ankara  Kurumsal Şubesi TR36 0001 0021 1039 0090 2631 36 IBAN numaralı TL hesabına yatırılacaktır. Dekont makbuz yerine geçmektedir.

Türk Kızılay dan Erzurum da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4- Firmaların ihale zarflarını en geç 21.06.2021 günü saat 11:00’e kadar “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No: 5/D Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 22.06.2021 günü saat 11:00’de “Muratpaşa Mah. Bahçeler Sok. No: 5/D Yakutiye/ERZURUM” adresindeki Türk Kızılay Erzurum Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacaktır.
6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.