06 / 07 / 2022

Türk Kızılay'dan Çorum'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay'dan Çorum'da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 2667 ada, 3 nolu parselde inşaat yapım işi ihale edecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 2667 ada, 3 nolu parselde inşaat yapım işi ihale ediyor. 

TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1-Çorum İli, Merkez İlçesi, Ulukavak Mahallesi, 2667 ada, 3 nolu parselde kayıtlı, 1.903,56 m² yüzölçümlü taşınmazda kat karşılığı bina inşaatı yapılması işi.
2-Firmalar, 240.000,00 TL geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3-İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi TR**********************36 IBAN numarasına yatırılan 200,00 TL tutarındaki (şartname bedeline ait) dekontun [email protected] e-mail adresine gönderilmesi karşılığında “Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No:28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden ya da “Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi Hamoğlu İş Merkezi No:3/504 ÇORUM” adresindeki Türk Kızılay Çorum Şube Başkanlığından temin edilebilecektir.
4-İhale şartnamelerine www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

Türk Kızılay dan Çorum da kat karşılığı inşaat işi ihalesi!

5-Firmaların ihale zarflarını en geç 15.02.2021 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6-2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.02.2021 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7-Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8-Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9-Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.