05 / 07 / 2022

Türk Kızılayı Isparta'da kan bağış merkezi inşaatı yaptıracak!

Türk Kızılayı Isparta'da kan bağış merkezi inşaatı yaptıracak!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Isparta Merkez'de kan bağış merkezi inşaatı yaptırılması için proje ihalesi düzenleniyor. Firmaların ihale zarflarını en geç 03 Aralık 2020 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğüne vermiş / göndermiş olmaları gerekiyor.Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Isparta Merkez'de kan bağış merkezi inşaatı yaptırılması için proje ihalesi gerçekleştiriyor. Firmaların ihale zarflarını en geç 03 Aralık 2020 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğüne vermiş / göndermiş olmaları gerekiyor.

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

KAN BAĞIŞ MERKEZİ İNŞAATI ANAHTAR TESLİM YAPIM İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1 - Isparta İli, Merkez İlçesi, Karaağaç Mahallesi, 727 Ada, 273 Parselde Bulunan 547,86 m² Yüzölçümlü Taşınmaz Üzerine Kan Bağış Merkezi inşaatı KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslim götürü bedelle yapılması işidir.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikci girişi” ve “tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi TR91000 ***********90262936 IBAN numarasına yatırılan 250,00 TL tutarındaki şartname bedeline ait dekontun [email protected] e-mail adresine gönderilmesi karşılığında “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ya da “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 03.12.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 04.12.2020 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.