05 / 07 / 2022

Türk Kızılay Trabzon'da kan bağış merkezi inşaatı yaptıracak!

Türk Kızılay Trabzon'da kan bağış merkezi inşaatı yaptıracak!

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Trabzon Ortahisar'da kan bağış merkezi inşaatı yaptırılması için proje ihalesi düzenleniyor. Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Trabzon Ortahisar'da kan bağış merkezi inşaatı yaptırılması için proje ihalesi gerçekleştiriyor. Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az yüzde 3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte verecekler.

TAŞINMAZIN KAN BAĞIŞ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:
Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Mahallesi Rize Caddesinde Bulunan Taşınmaz Üzerine Kan Bağış Merkezi Dönüştürülmesi Tadilatı Yaptırılması İşi Anahtar Teslim Götürü Bedel İle Yaptırılacaktır.
1- Trabzon İli, Ortahisar İlçesi, Yalıncak Mahallesi, 148 Ada, 57 Parselde Kayıtlı, Yalıncak Rize Caddesi, Seyran Evleri, No: 76/1 Adresinde Bulunan Toplam ~2.400,00 metrekare Kullanım Alanı Bulunan Taşınmazın Trabzon Kan Bağışı Merkezine Dönüştürülmesi Tadilat İşidir. Bahse konu iş KIZILAY’ın hazırladığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılacaktır.

Türk Kızılay Trabzon da kan bağış merkezi inşaatı yaptıracak!

2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3- İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikci girişi” ve “tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4- İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi TR**********************36 IBAN numarasına yatırılan 250,00 TL tutarındaki şartname bedeline ait dekontun [email protected] e-mail adresine gönderilmesi karşılığında “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ya da “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden temin
edilebilecektir.
İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5- Firmaların ihale zarflarını en geç 22.03.2021 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
6- 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 23.03.2021 günü saat 10:30’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.