20 / 08 / 2022

Türk Kızılay'ın Diyarbakır'daki gayrimenkulü aşevine dönüştürülecek!

Türk Kızılay'ın Diyarbakır'daki gayrimenkulü aşevine dönüştürülecek!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Dicle Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan gayrimenkulü kan merkezine dönüştürecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Dicle Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan gayrimenkulün kan merkezine dönüştürülmesi için ihale düzenliyor. Firmaların ihale zarflarını en geç 15 Haziran 2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekiyor.
 

TAŞINMAZIN AŞEVİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE AİT TADİLAT VE
ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1 - Diyarbakır İli, Sur İlçesi, Dicle Üniversitesi Kampüsü İçerisinde Bulunan Taşınmazın Türk Kızılay Diyarbakır Aşevine Dönüştürülmesine Ait Tadilat Ve Onarım İşinin KIZILAY’ın yaptırdığı ve onaylattığı projeler ve detayları uyarınca, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda, tüm işlerle ilgili vergi, resim, harç ve benzeri giderler, YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere anahtar teslimi götürü bedelle yapılması işidir.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İSTEKLİLERİN http://tedarikciportali.kizilay.org.tr/ ADRESİNDEN GİREREK “Tedarikçi Olmak İstiyorum” SEKMESİNDEN TEDARİKÇİ PORTALİNE KAYIT YAPTIRMASI GEREKMEKTEDİR. https://www.kizilay.org.tr/ adresinden “tedarikçi girişi” ve “tedarikçi olmak istiyorum” sekmelerinden de kayıt için erişim sağlanabilecektir.
4 - İhaleye ait şartnameler, T.C. Ziraat Bankası  Ankara  Kamu Kurumsal Şubesi TR**********************36 IBAN numarasına yatırılan 250,00 TL tutarındaki (şartname bedeline ait) dekontun betul.ozdogan@kizilay.org.tr e-mail adresine gönderilmesi karşılığında ya da “ Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden ya da “Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu/İSTANBUL“ adresindeki İstanbul
Müdürlüğümüzden temin edilebilecektir. İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
5 - Firmaların ihale zarflarını en geç 15.06.2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü / Evrak Kayıt Servisine göndermiş olmaları gerekmektedir.
6 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 16.06.2020 günü saat 14:00’da Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
8 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
9 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.