16 / 08 / 2022

Türk Kızılay'ın Hatay'daki gayrimenkulü kan merkezine dönüştürülecek!

Türk Kızılay'ın Hatay'daki gayrimenkulü kan merkezine dönüştürülecek!

Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Hatay ili, İskenderun ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü kan merkezine dönüştürecek.Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Hatay ili, İskenderun ilçesi, Mustafa Kemal Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulün kan merkezine dönüştürülmesi için ihale düzenliyor. Firmaların ihale zarflarını en geç 4 Haziran 2020 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılay Genel Müdürlüğü, Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekiyor.

HATAY İLİ İSKENDERUN İLÇESİNDE BULUNAN TAŞINMAZIN İSKENDERUN
KAN BAĞIŞ MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İÇİN
TADİLAT İHALESİ YAPILACAKTIR
Türk Kızılay Genel Müdürlüğünden:

1 - Hatay İli İskenderun İlçesi Mustafa Kemal Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi No: 58 Akay İş Hanı adresinde bulunan taşınmazın İskenderun Kan Bağışı Merkezine dönüştürülmesi için tadilat ihalesi kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “İstanbul ili, Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 Beyoğlu / İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğünden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İhaleye ait idari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 04.06.2020 günü saat 10:00’a kadar Genel Müdürlüğümüz Evrak Birimine vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 05.06.2020 günü saat 14:00’de Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.