10 / 08 / 2022

Türk Kızılayı'nın inşaat projelerinin yapımı ihalesi 15 Mart'ta! 

Türk Kızılayı'nın inşaat projelerinin yapımı ihalesi 15 Mart'ta! 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta inşa edeceği binaların projelerinin hazırlanması için ihale düzenliyor..Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu İlçesi, Cami Kebir Mahallesi'nde kayıtlı taşınmaz üzerine konut+ticaret ve Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi'nde kayıtlı taşınmaz üzerine konut, kullanımına uygun bina inşaatlarının yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya Kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi yaptırılıyor. İhale zarfları 15 Mart'ta açılacak.


BEYOĞLU İLÇESİ, CAMİ KEBİR MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT + TİCARET, BEŞİKTAŞ İLÇESİ, YILDIZ MAHALLESİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KONUT KULLANIMINA UYGUN BİNA İNŞAATLARININ YAPIMI İÇİN PROJE VE İHALE DOKÜMANLARININ HAZIRLANMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

 

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:

 

1 - Beyoğlu İlçesi, Cami Kebir Mahallesi, 1089 ada, 10 nolu parselde kayıtlı taşınmaz üzerine konut+ticaret ve Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 54 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine konut, kullanımına uygun bina inşaatlarının yapımı için imar durumuna uygun mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanarak ilgili Kurum ve/veya Kuruluşlardan onaylanması ve ihale dokümanlarının hazırlanması işi kapalı zarfta teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatların en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler, “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, “Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No: 8 Üsküdar/İSTANBUL” adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 100,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

İdari, teknik ve mali şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir.

4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 13.03.2018 günü saat 10:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü / Evrak Servisine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

5 - 2 nolu “Teklif ve Teminat Zarfı” 15.03.2018 günü saat 15:00’da Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda açılacaktır.

6 - Postada meydana gelen gecikmelere dikkate alınmaz.

7 - Telgraf, mail ve faksla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanununa tabi değildir.