Türk müteahhitler yurt dışında 7.7 milyar dolarlık proje üstlendi!

Türk müteahhitler yurt dışında 7.7 milyar dolarlık proje üstlendi! Türk müteahhitler yurt dışında 7.7 milyar dolarlık proje üstlendi!

TMB tarafından yayınlanan 2017 yılı 3. çeyrek ekonomik ve sektörel analizine göre yurt dışı müteahhitlik sektörü 2017 yılının ilk 9 ayında 7.7 milyar ABD Doları tutarında 120 yeni proje üstlenildi.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), 2017 yılı 3. çeyrek ekonomik ve sektörel analizini yayınladı. 

 

TMB Ekim 2017 İnşaat Sektörü Analizi'nde, "Küresel ekonomi son birkaç yıldır para politikalarıyla desteklenen hızlı büyüme ile jeopolitik risklerin baskısı altında kalan bir sarkaçta gidip gelmektedir" denildi. Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2017 yılı ilk 9 ayında 2016 yılının aynı dönemine kıyasla göreli iyileşme sağladı. 9 ayda 7.7 milyar ABD Doları tutarında 120 yeni proje üstlenildi.

 

 

 

 

 

 


TMB Ekim 2017 raporunda genel ekonomi ve sektöre ilişkin özetle şu değerlendirmelere yer verildi: 


İNŞAATTA HIZLI BÜYÜME EĞİLİMİ: 2016 yılında inşaat sektörü yeniden hızlı büyüme eğilimini yakaladı. TÜİK'in büyüme verilerinde yaptığı revizyon doğrultusunda, 2016 yılı bütününde GSYH yüzde 3.2 oranında büyüme gösterirken inşaat sektöründe büyüme yüzde 5.4 olarak ölçüldü. 2017 yılının ilk çeyreğinde GSYH büyümesi yüzde 5.2, inşaat sektörü büyümesi yüzde 6.0 oldu. Yılın ikinci çeyreğinde ise Türkiye ekonomisi yüzde 5.1 oranında büyürken, inşaat sektörünün yüzde 6.8 oranında büyüme gösterdiği açıklandı. Böylece 2017 yılının ilk yarısında genel ekonomi yüzde 5.1, inşaat sektörü yüzde 6.4 büyüme sergiledi. 


ALTYAPI PROJELERİ İÇİN RİSK UNSURLARI ARTIYOR: Önümüzdeki dönemde de kamu yatırımları ile kentsel dönüşüm sürecinin inşaat sektöründe büyüme ivmesini desteklemeye devam edeceği öngörülüyor. Diğer yandan, yüksek finansman gereksinimi bulunan altyapı projelerinin seyri açısından piyasa koşulları önem taşımakta; küresel likidite koşullarında önümüzdeki dönem için öngörülen daralmalar, jeopolitik risklerde artış eğilimi, döviz kurlarının yüksek seyri ve faiz tarafındaki gelişmeler inşaat yatırımları üzerindeki risk unsurlarını arttırıyor. 


İNŞAAT GENEL EKONOMİK PERFORMANSIN ÜZERİNDE: Sektöre ilişkin yatırım fırsatları ve finansman riskleri birlikte değerlendirildiğinde, inşaat sektöründeki büyümenin önümüzdeki dönemde genel ekonomik performansın üzerinde seyretmeyi sürdürmesi bekleniyor. 


KONUTTA İVME HIZLANDI: Türkiye'de toplam inşaat sektörü üretiminin yarısından fazlasını oluşturan konut üretiminde ivme geçtiğimiz dönemde hızlanmış; bina inşaatı alt segmentinin toplam inşaat faaliyetlerindeki payı arttı. Hızlı kentleşme paralelinde yeni yerleşim alanlarının gelişmesi ve kentsel dönüşüm gibi etki alanı oldukça geniş projeler, konut segmentinde faaliyetin önemli oranda artmasına sebep oldu.


TAPU HARCI İNDİRİMİ SIÇRAMA GETİRDİ: Geçtiğimiz dönemde, alınan tedbirlerin de etkisiyle toplam satışlar yılın ilk dokuz ay toplamında yıllık bazda yüzde 10.1 oranında arttı. Özellikle Eylül ayında yıllık bazda yüzde 29 artışla sıçrama yapan ve 140 bine ulaşan satışlarda esas etmenin, Mart ayında yürürlüğe giren ve 30 Eylül tarihinde sona eren tapu harcı indirimi olduğu ifade ediliyor.


YÜZDE 8 KDV DEVAM ETMELİ: Mevcut ekonomik konjonktür, gayrimenkul stoku ve ekonomik beklentiler dikkate alındığında, yüzde 8 KDV oranı uygulamasına en azından altı ay devam edilmesinin konut stokunun eritilmesi açısından büyük önem taşıdığı değerlendirildi.


350 MİLYAR DOLARLIK PROJE: Türk müteahhitlik firmalarınca 1972’den 2017 Eylül sonuna kadar 118 ülkede üstlenilen 9100 projenin toplam bedeli 350 milyar ABD Dolarına ulaştı. Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin başladığı tarihten bu yana üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında ilk 5 ülke Rusya (yüzde 19.8), Türkmenistan (yüzde 13.5), Libya (yüzde 8.3), Irak (yüzde 7.1) ve Kazakistan (yüzde 6.3) oldu.