12 / 08 / 2022

Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik!

Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik!

3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. 3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Komisyonda görüşmeleri devam eden teklif ile, zorunlu göçe sebep olan şartlar nedeniyle ülkemize gelen ve Türk vatandaşı olup Türkiye'de ikamet eden kişilere yurt dışında geçen ve belgelendirilen çalışma süreleri için borçlanma hakkı tanınması öngörülüyor.

GEREKÇE 

1989 yılında on binlerce Türk büyük bir zulümden kaçarak Bulgaristan'dan Türkiye'ye geldi. 1 Ekim 2008 tarihinde 5510 sayılı yasayla Bulgaristan'dan gelenlere borçlanma hakkı verildi. Fakat sadece zorunlu göçe tabi olarak gelenlere bu hak verildi. Kaçak ya da turist olarak gelenlere borçlanma hakları verilmedi. Aslında o dönemde turist olarak gelenler boynuna fotoğraf makinesini takıp gezmeye gelmedi büyük bir zulümden turist olarak kaçabildi ya da bir bölümde zulümden kaçarak geldi. 1989-2008 yılları arasında zorunlu göçe tabi olarak gelenlere borçlanma hakkının verilmesi ve zulümden kaçarak gelen ya da turist olarak gelenlere borçlanma hakkının verilmemesi büyük bir haksızlığa sebep oldu. Bu haksızlığı ortadan kaldırılmasını bekleyen binlerce kişinin beklentilerini yetkililerin artık görmesi gerekiyor. 

Türkiye'ye geldiklerinde çalıştıkları halde sigortası yapılmamış ya da geç sigortası yapılmış kişiler bugün yaşları emeklilik için aranan şartları tamamladığı halde emekli olamiyor. Geçimlerini sağlamak için kendi yaşıtları gibi emekli maaşı alamıyorlar. Geçinmek için çalışmak zorundalar. Ellerinde Türk kimliği olmadığı halde ülkemizde birçok haktan yararlanan kişilerden önce sırf Türk vatandaşı olduğu için zulüm gören, her türlü zulme rağmen Türklüğünden vazgeçmeyen Bulgaristan göçmenlerinin SGK'ya borçlanma hakkini vicdanen hak ettiklerini düşünmekteyiz. Bu hak yasalarla da kendilerine verilmelidir. 

3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun geçici 6'nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Zorunlu göçe sebep olan şartlar nedeniyle turist olarak veya başka bir yolla gelen göçmenler hakkında da bu madde hükümleri uygulanır." 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com