Türk Ytong Marmara Bölgesi'nde yeni fabrika kuruyor!

Türk Ytong Marmara Bölgesi'nde yeni fabrika kuruyor!

Türk Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel, "Yeni tesisimizde gazbeton konusunda son teknolojiyi ve mühendislik birikimlerini kullanacağız. Hibrit üretim modelinin uygulanacağı tesisimiz; yüksek işçilik, enerji ve hammadde verimliliğine sahip olacak." dedi.


Fabrika yatırımlarının devreye alınmasıyla birlikte kapasitelerinde yüzde 25 büyüme öngören Gökhan Erel, burada yaklaşık 100 kişiyi istihdam etmeyi planladıklarını üetti. Söz konusu tesiste yangın güvenliği ve enerji verimliliği açısından boşluğu dolduran yanmaz ısı yalıtım malzemesi ytong ısı yalıtım plağı da üretecekleri bilgisini veren Erel, ürünün yalıtım şartlarını sağlaması nedeniyle ilgi gördüğünü dolayısıyla bu üründe kapasiteyi beş kat artıracaklarım iletti. 


Bu kapasiteyle yapılarda, yılda 1 milyon metrekare mantolamaya alternatif yanmaz ısı yalıtımı gerçekleştireceklerini kaydeden Gökhan Erel,"Ytong ısı yalıtım plağı, tamamen mineral esaslı, çevre dostu ve 'Al sınıfı yanmaz' bir malzeme olması nedeniyle diğer yalıtım levhaları arasından öne çıkıyor. Malzemenin önemli farklarından biri de otopark ve bodrum katlardaki tavanların ısı yalıtımında ortaya çıkıyor" diye konuştu. Erel, 2016'mn kapasitelerini artırarak, sektöre yeni ürünler tanıtıp, altyapüarmı yenileyecekleri bir yıl olacağını işaret etti.

1.5 milyon metreküplük üretim kapasitesine ulaştı 2015 yılı hakkında da değerlendirme yapan Gökhan Erel, firmaları açısından önemli bir yatırımı devreye aldıklarını, kapasitelerini tam kullandıkları ve satış gelirlerinde artış sağlayarak, 1.5 milyon metreküplük üretim kapasitesine ulaştıklarını kaydetti. Erel, yü boyunca yaklaşık 200 bin konuta hizmet verdiklerini işaret etti. 


Üretim ve yatırım alanındaki çalışmalarının yanı sıra eğitim ve bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar da sürdürdüklerine değinen Gökhan Erel, "Bu amaçla Ytong Akademi çatısı altında topladığımız mesleki ve sektörel eğitime katkı projelerimize devam ettik. Mimarlık ve meslek lisesi öğrencileri, mimarlar, mühendis ve müteahhitler ve inşaat ustalarına kadar geniş bir çerçevede düzenlediğimiz eğitimlerde enerji verimliliği, çevre dostu yapı malzemeleri gibi konularda katılımcıları bilinçlendirerek, sektöre değer katmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Proje ile geçen yıl 3 bin 900 kişiye ulaştıklarını aktaran Erel, sektördeki insan kaynağının kalitesine katkı sağlamayı hedeflediklerini işaret etti. Erel, Ytong Akademi'de tüm içeriğini kendilerinin hazırladığı ve yöneticileri tarafından verilen 'Yapılarda Gazbeton Uygulamaları Dersleri'nin de 2010 yılından bu yana, kredili ve seçmeli olarak üniversitelerin mimarlık bölümlerinde okutulduğunu iletti. 


"Blok ürünlerde ısı yalıtım performansını artırdık" Ar-Ge alanında Alman Ytong öncülüğünde çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Gökhan Erel, malzemenin yalıtımında, yangın ve deprem güvenliğinde fabrika kuruyor bilirliğe maksimum seviyede ulaştıklarını söyledi. Bu çalışmaların sonucunda, enerji' tasarrufunun sürdürülebilir gelecek için taşıdığı önemin bilinciyle Ar-Ge çalışmalarında blok ürünlerinde basınç dayanımı değerini koruyarak, ısı yalıtım performansını artırdıklarına vurgu yaptı. Ytong duvarların ısı iletkenlik hesap değerini yüzde 15 daha iyileştirerek, 0.13 W/mK'dan 0.11 W/mK'e düşürerek, sağladıkları enerji tasarrufunu da aynı oranda artırdıklarını belirtti. Erel, şöyle devam etti: "Mimar ve mühendislerimiz, yatırımcılarımız Ytong kullanılan projelerde binaların dış duvarlarından tüketilen enerjinin, TS 825 hesaplarında eskiye göre yüzde 15 daha azaldığını görecekler. Aynı zamanda Al sınıfı hiç yanmaz yangın smıfında bulunan Ytong Blok 0.11 ürünü ile yapılara güvenli yalıtım performansı da sunuyoruz." Sektör sorunları noktasında da değerlendirme yapan Gökhan Erel, sektörde fazla sayıda hatalı uygulama bulunduğuna işaret etti. Yanı sıra yönetmelik ihlallerinin de bulunduğunu öne süren Erel, "Örneğin yalıtım uygulamalarında gerek işçilik hataları gerek yetersiz yalıtım kalınlıkları ve gerek yangın yönetmeliğine aykırı uygulamalar sonucunda mevcut uygulamalardan çoğu kez verim alınamıyor. 


Revize edilen Yangın Yönetmelikleri ile ülkemizde yıllardır yanlış uygulanan bina cephe yalıtım sistemlerinin, bundan sonra tüm medeni ve gelişmiş ülkelerdeki gibi doğru bir şekle dönüşeceğini umuyorum" şeklinde konuştu. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği gereğince Enerj i Kimlik Belgesi bulunmayan yeni binalara kullanım izni verilmemesinin önemine dikkat çeken Erel, söz konusu uygulamanın, yalıtımlı bina sayısını artıracağını ifade etti.


Dünya Sektörel Ek