Türker Proje Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Türker Proje Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı! Türker Proje Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme 9 aylık finansal tablolar faaliyet raporu ve sorumluluk beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladı.Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme 1 Ocak - 30 Eylül 2017 ara hesap dönemine ait finansal tablolar, 1 Ocak 2017 - 30 Eylül 2017 ara döneminine ait faaliyet raporunu ve sorumluluk beyanını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınladı. 


Sorumluk beyanı:
a)    01 Ocak 2017 - 30 Eylül 2017  dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b)   Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)    Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tablolarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,                                              


Faaliyet raporu için tıklayın
Finansal tablo için tıklayın