04 / 07 / 2022

Yeşil Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Yeşil Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yapılan yazılı açıklamada Yeşil Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı. 
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformunda yapılan yazılı açıklamada Yeşil Gayrimenkul 9 aylık faaliyet raporunu yayınladı. 

 

Yeşil Gayrimenkul 1 Ocak 2017 tarihi ile 30 Eylül 2017 tarihlerine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar, finansal rapor ve faaliyet raporlarını yayınladı. 

 

Sorumluluk Beyanı:

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
  
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 09.11.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2017 - 30.09.2017 dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporları tarafımızdan incelenmiş olup,


Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,
  

-finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  

-yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
  

Saygılarımızla,
  
 

Finansal rapor için tıklayın


 

Faaliyet raporu için tıklayın