30 / 06 / 2022

Türker Proje Gayrimenkul Kartal arazisini aylık 62 bin TL'ye kiraya verdi!

Türker Proje Gayrimenkul Kartal arazisini aylık 62 bin TL'ye kiraya verdi!

Türker Proje Gayrimenkul Kartal arazisinin içinde bulunduğu bölgenin imar sürecinin halen devam ediyor olması nedeni ile arazinin bir kısmını 1 yıllığına MSS Lojistik Otomotiv Turizm’e kiraladı.Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme, Kamuyu Aydınlarma Platformu'nda (KAP) arsa kiralama bildirimi yayınladı.

Türker Proje Gayrimenkul Kartal arazisinin içinde bulunduğu bölgenin imar sürecinin halen devam ediyor olması ve bir süre daha devam edeceğinin öngörülmesi, inşaat sektörünün de içinde bulunduğu durum gözetilerek, imar çalışmalarının tamamlanmasına ve arazinin şirket amaçları çerçevesinde uygun bir yöntemle değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmasına kadar geçecek süre zarfında, şirket kuruluş amacını ve faaliyetlerini engellemeyecek şekilde şirketin giderlerinin karşılanması amacıyla, 1 (bir) yılı aşmayacak sürelerle,  ilgili imar çalışmalarının tamamlanması ve faaliyetlere başlanması halinde, kiralama işleminin şirketin tek taraflı fesih ihbarı ile sona erecek şekilde ve kiracının da bu durumda araziyi 3 ay içerisinde terk edeceğini taahhüt etmesi koşulları ile sözleşmeye bağlanarak 1 Kasım 2018 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıllığına aylık KDV dahil 62 bin TL bedelle, ilişkili taraf olmayan, MSS Lojistik Otomotiv Turizm’e kiralanmasına karar verdi. 

Türker Proje Gayrimenkul'ün KAP açıklaması: 
Şirketimizin 15.10.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

Şirketimizin İstanbul Kartal İlçesinde sahibi olduğu toplam 69.671 m2'lik arazisinin 2370 ada 672 nolu parseldeki 39.263,61 m2'lik kısmının 35.000 m2'nin;

Arazimizin içinde bulunduğu bölgenin imar sürecinin halen devam ediyor olması ve bir süre daha devam edeceğinin öngörülmesi, inşaat sektörünün de içinde bulunduğu durum gözetilerek, imar çalışmalarının tamamlanmasına ve arazinin Şirket amaçları çerçevesinde uygun bir yöntemle değerlendirilmesi çalışmalarına başlanmasına kadar geçecek süre zarfında, Şirket kuruluş amacını ve faaliyetlerini engellemeyecek şekilde Şirketimiz giderlerinin karşılanması amacıyla, 1 (bir) yılı aşmayacak sürelerle,  ilgili imar çalışmalarının tamamlanması ve faaliyetlere başlanması halinde, kiralama işleminin Şirketimizin tek taraflı fesih ihbarı ile sona erecek şekilde ve kiracının da bu durumda araziyi 3 ay içerisinde terk edeceğini taahhüt etmesi koşulları ile sözleşmeye bağlanarak 01.11.2018 tarihinden başlamak üzere 1 (bir) yıllığına aylık KDV dahil 62.000 TL bedelle, ilişkili taraf olmayan, MSS LOJİSTİK OTOMOTİV TURİZM İTH. İHR. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ.'ne  kiralanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu gayrimenkul kiralama işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) Madde: 5 "Önemli Nitelikte İşlemler" ve "Önemlilik Kriteri" başlıklı 6. Maddesi kapsamında yapılan değerlendirmelere göre;

a) Tebliğin 6/1-a bendinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, işleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı %46,17

b) Tebliğin 6/1-b bendinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, işlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı %0,3

c) Tebliğin 6/1-c bendinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, kiralanacak gayrimenkulün son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı; son yıllık finansal tablolarda satış geliri olmadığından hesaplanmamıştır.

Her üç oranda Tebliğ'de belirtilen %50 sınırının altında kaldığından söz konusu kiralama işlemi "önemli nitelikteki işlem" olarak değerlendirilmemektedir.

Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Türker Proje Gayrimenkul Kartal arazisi imar planı askıda!