Türker Proje Gayrimenkul sorumluluk beyanını açıkladı!

Türker Proje Gayrimenkul sorumluluk beyanını açıkladı! Türker Proje Gayrimenkul sorumluluk beyanını açıkladı!

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda 6 aylık konsolide olmayan sorumluluk beyanını açıkladı.Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda 6 aylık konsolide olmayan sorumluluk beyanını açıkladı. 


Açıklama;

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


a)01 Ocak 2016 / 30 Haziran 2016  dönemine ilişkin mali tablo ve ara dönem raporlarının    tarafımızca incelendiğini,

 

 b)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 

 c)Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 sayılı tebliğinin ikinci bölümünün 9.maddesi uyarınca hazırlanmış finansal tablolarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

 

 Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 

 

Saygılarımızla