Turkeybuild İstanbul’un inşaat sektörüne katkıları!

Turkeybuild İstanbul’un inşaat sektörüne katkıları!

Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, TurkeyBuild İstanbul ve İnşaat Sektörü ile ilgili soruları yanıtladı. İşte Keskin'in o röportajı...


Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, TurkeyBuild İstanbul ve İnşaat Sektörü ile ilgili soruları yanıtladı. İşte Keskin'in o röportajı...

Turkeybuild İstanbul’un inşaat sektörüne katkıları!

1. Banu hanım, öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz? Yapı Fuarı tecrübeniz ne zamandan bu yana devam ediyor? İnşaat sektörü ile ilgili Yapı Fuarı öncesinde nasıl bir ilginiz söz konusu? 

-1985 İstanbul doğumluyum. T.C. Marmara Üniversitesi Almanca Öğretmenliği mezunuyum. Mezun olduktan hemen sonra halen çalışmakta olduğum eski adı ile ITE Türkiye şu an bilinen ismi ile Hyve Türkiye’de Yurtdışı Yapı ve Dekorasyon Fuarları Proje Müdürü olarak işe başladım. Ardından Yurtdışı Fuarları Satış Direktörü Yardımcılığına geçmem ile kısa bir süre sadece yapı sektörü odağımdan çıktı ancak 1 sene sonra yeniden sektöre Yapı ve Dekorasyon Fuarları Bölüm Direktörü olarak geri döndüm. 4 sene önce de halen devam etmekte olduğum Yapı Fuarı-Turkeybuild Istanbul fuarının  Direktörlüğü’ne getirildim. Kısacası sektörün üretim kısmında yer almış olmasam da sektördeki birçok firma ile 14 senedir dirsek temasım her daim devam etmektedir. 

 

2. 2021’de 43’üncüsü gerçekleştirilecek Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul’un, ülke ekonomisi ve inşaat sektörüne ne gibi katkıları olmuştur?

-Sorunuzda da yer aldığı üzere 43 senedir aralıksız bilfiil organize edilen bir fuardan bahsediyoruz. Arşivdeki fotoğraflara baktığımda fuarcılık sektörünün ve inşaat sektörünün fuarımızla paralel nasıl ilerlediğini görmek beni her zaman mutlu ediyor. Her ne kadar üzerinde durulmasa da fuarlar turizm sektörü ile bağlantılı olsun ya da olmasın ülkemize döviz getiren ve getirmeye devam edecek olan önemli bir iş koludur. Yapı Fuarı- Turkeybuild İstanbul da aynı şekilde 43 senedir gerek getirdiği yabancı ziyaretçi gerekse seneler önce getirdiği yabancı katılımcıların yatırım yapması ve sonrasında yerli katılımcı olarak sektörde yer alması ile hem ülke ekonomisine hem de inşaat sektörüne ciddi katkıları olmuştur. Her zaman şunu söylerim; firmanızın uluslararası fuarlarda yabancı markalar arasında yer alması çok önemli ancak kendi evinizde yabancı ziyaretçiyi ağırlamanın markanıza ve ülkemize faydası çok daha fazladır.  Bizim amacımız da her zaman yerli firmalarımızın uluslararası ziyaretçilerle buluşmasını sağlamak olmuştur.

 

3. Yapı Fuarı’nda yapılan iş birlikleri ve anlaşmalarıyla 2018’den bugüne ne kadarlık bir toplam iş hacmi oluşturuldu?

-Son 2 yılda fuar alanında yapılan iş birlikleriyle sektöre yönelik yaklaşık 1,5 milyar euro’luk iş hacmi sağlandı. 

 

4. Yapı Fuarı 2015’ten bugüne kadar toplamda kaç uluslararası ziyaretçiyi yerli üretici ve sektörün yerli temsilcileri ile bir araya getirdi?

-2015 yılından bugüne dek 40 binin üzerinde uluslararası ziyaretçiyi fuarımızda   katılımcılarımızla bir araya getirdik.  


5. İnşaat sektörünün ülkenin döviz ihtiyacını karşılamak ya da cari açığının kapatılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz? Bunu hangi yaklaşımlarla destekliyorsunuz?

-İnşaat sektörü üç yönü ile önemli ölçüde döviz kazandırmakta ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlamaktadır. İlk olarak Türk inşaat/müteahhitlik firmaları uzun yıllardır yurtdışında üstlendikleri projeler ile önemli bir döviz geliri elde etmektedirler. 2020 yılının özel koşulları dışarıda bırakıldığında her yıl ortalama 20 milyar dolar tutarında yeni proje üstlenilmektedir. İkinci olarak Türkiye’de yabancıların konut ve gayrimenkul alımları da önemli bir döviz kazancı yaratmaktadır. Yabancıların daha önceleri sahil kentlerindeki yazlık tipi konutlara yönelik talebi bugün kentlerde birincil konutlara ve lüks yapılara da yönelmiştir. 2019 yılında yabancıların Türkiye’den konut ve gayrimenkul alımları 4,6 milyar dolara ulaşmıştır. Üçüncü olarak ise inşaat malzemeleri sanayi ihracatı önemli bir döviz geliri sağlamaktadır. Gelişmiş ve büyüyen bir inşaat sektörü inşaat malzemeleri sanayindeki gelişmeyi de desteklemektedir. Buna bağlı olarak gelişmiş Türk inşaat malzemeleri sanayi ihracatı da 21 milyar dolar seviyesine ulaşmış bulunmaktadır. Bu itibarla inşaat sektörü doğrudan ve dolaylı olarak Türkiye’ye her yıl 50 milyar dolara yakın döviz kazandırmaktadır.            
          

6. Yapı Fuarı’na yabancı alıcıların katılımının artırılması, yerli üreticilerin iş hacimlerinin geliştirilmesi için kamu tarafından ne gibi kolaylaştırıcı adımlar atılmalıdır?

-Devlet tarafından yurtdışı fuarlara katılımlara destek sağlamaktadır. Daha önce de belirttiğim gibi, yurtdışında fuarlara katılım oldukça önemlidir. Ancak kendi evimizde tüm kaynaklarımız ile markalarımızı ve ülkemizi dünyaya tanıtma konusunda harcanacak çaba ve bu konuda verilecek destek öncelikli arz etmektedir. Bunun önemini yansıtacak şekilde yurtiçi fuarlarına da 4 sene önce destek sağlanmaya başlandı. Bu desteklerin artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yurtdışından gelen alıcıların fuarlara heyetler halinde katılması halinde uçuş, konaklama gibi harcamalarına daha fazla destekler sağlanabilir. Çoğu zaman satın alma heyetleri ile görüşmek için satın almacıların ülkelerine turlar düzenlenmektedir. Ancak bu tarz toplantılarda ürün tanıtımının kısıtlı olması ve firmaların potansiyellerini kısa süreli görüşmelerde aktarmalarının mümkün olmadığını göz önüne alırsak aksine satin alma heyetlerinin yurtiçindeki fuarların organizatörleri ile koordineli ve fuarlarımız ile eşzamanlı olarak ülkemize getirilmesinin daha faydalı olacağı görüşündeyim. Fuarda ürünleri deneyimleyecek satın alma sorumlusunun ilgilenmesi halinde, kendisi üreticinin fabrikasına davet edebilir ve iş hacmini bizzat yerinde tanıtabilir. Belli zaman aralığında ise fuar alanında olan satın alma sorumluları ile küçük ve orta ölçekli firma temsilcileri bir araya gelme şansını yakalamış olacak. Biz organizatör olarak kaynaklarımızı satın alma heyetleri için kullanıyoruz ancak bu yönde ek desteğin sektöre katkısı çok daha fazla olacaktır. Yurtdışındaki resmi Türk temsilcilikleri, uluslararası nitelikteki fuarların tanıtımı, alım heyetlerinin düzenlenmesi ve yine B2B toplantılarına katılım için bulundukları ülkelerde tanıtım faaliyetlerinde bulunabilirler.

Turkeybuild İstanbul’un inşaat sektörüne katkıları!

7. Kovid-19 pandemisiyle birlikte dinamikleri değişen, iş yapma yöntemleri esneyen, fuarcılık sektörünün hibrit yaklaşımları benimsemesi Yapı Fuarı’na da yansıması bekleniyor. Hibrit yöntemler Yapı Fuarı’nın daha verimli geçmesine katkı sunar mı? 

-Çığır açan bir uzaktan iş birliği platformu olarak e-ticaret sektörüne yeni bir iş yapma standardı getirme yolunda olan Retail Meetup’ı bu yıl satın aldık. Özel olarak tasarlanan yazılımla geniş ölçekte ilişki ve müşteri adayı üretmeye imkân veren platform; ajanslar, medya, teknoloji tedarikçileri ve analistler dahil tüm e-ticaret ekosistemini bir araya getiriyor.

Retail Meetup, ilk olarak 2019 yılında satınalması yapılan global perakende sektörünün en iyi etkinliği olan ve Ekim 2020’de gerçekleşen Shoptalk Meetup’a ev sahipliği yaptı  Bir deneme niteliği taşıyan bu etkinliğin sonuçları olağanüstü oldu. 12 saatten biraz fazla sürede 2 bin 100 katılımcı arasında 18 bin 000 görüşme gerçekleşti. Müşterilerin geri bildirimleri de aynı ölçüde olumlu oldu. 1,8 milyar sterlin’lik bir iş hacmi oluşturan etkinlik, formatın başarısını ortaya koyarak Hyve için heyecan verici bir dijital fırsatın önünü açtı.

Hyve Group birden çok kanalda aktif olma stratejisine hız vermis ve bununla amacımız müşterilerimizin değişen davranış ve tercihlerine yanıt vermek olmuştur. Bu yazılım, çok kanal stratejimizin gelişimini destekliyor ve geleceğe yönelik önemli bir adım olma özelliği taşıyor.

Müşterilerimiz fuarlara yeni şeyler öğrenmek, iş bağlantıları kurmak ve iş yapmak için katılıyor. Yaz boyunca web seminerleri, sunumlar ve ürün tanıtımları aracılığıyla müşterilerimize online olarak pek çok öğrenme fırsatı sunduk. Ancak, fuar sektörü, geniş ölçekli sanal bir ortamda etkili bir biçimde networking ve ticaret yapma imkânı sunmanın yolunu henüz bulmuş değil. Oysa pek çok müşterimizin gelecekte giderek daha fazla ihtiyaç duyacağı ve arayacağı şey bu olacak. Retail Meetup işte bu soruna çözüm getiriyor. Sunduğu yenilikçi çözümle çok kısa süre içinde ve çok çeşitli alanları kapsayacak şekilde binlerce karar vericiyi dijital bir formatta bir araya getiriyor ve müşterilere inanılmaz ölçüde yüksek yatırım ve zaman geri dönüşü sunuyor.

Retail Meetup ürününün Hyve’a katılmasından büyük bir heyecan duyuyor, çok kanal stratejimizin temel taşını oluşturacağına ve müşterilerimize çok daha çeşitli ürünler sunma konusunda bize destek olacağına inanıyoruz. 


8. 2021 yılında dünya genelinde yapı fuarlarının nasıl bir takvimi söz konusu? Yapı Fuarı sadece Türkiye’de değil, bölgede ve dünyada kendisini ayrıştırma gücüne sahip olabilecek mi?

-2021 yılının ilk çeyreğinde bazı fuarlarda erteleme söz konusu. Bazıları için de organizasyon hibrit olarak  devam ediyor. Hali hazırda uluslararası nitelik taşımayan fuarların da iptal olduğunu ya da ertelendiğini görüyoruz. Bunu yorumlarken elbette fuarın yapıldığı ülkenin Kovid-19 pandemisi kapsamında uyguladığı önlemleri göz önünde bulundurmak gerekiyor. 

Sağlığınız ve güvenliğiniz her zaman bir numaralı önceliğimiz olmuştur. Sektörümüz ilerledikçe, esas önceliğimiz sağlık ve güvenlik önlemlerine uygun bir şekilde etkinliklerimizi gerçekleştirmek ve ticareti daha kolay hale getirmektir.

Bu yaklaşım doğrultusunda, Safe - Secure standartlarını geliştirdik. AEO (Etkinlik Organizatörleri Derneği) ve UFI (Uluslararası Fuarlar Derneği) gibi sektörel kuruluşlar, önde gelen etkinlik merkezleri ve ulusal sağlık kurumları ile birlikte çalışarak uygulamaya koyduğumuz Safe - Secure standartları, tüm etkinliklerimiz için önceden uygulamaya koyduğumuz önlemlerimizin geliştirilmiş bir versiyonudur. Ayrıca Safe - Secure logomuza dikkat etmenizi rica ederiz.  Bu logoyu elektronik ortamda veya alan içerisinde gördüğünüz durumlarda, ilgili etkinlik genelinde en yüksek sağlık ve güvenlik standartlarının temin edildiği doğrulanmaktadır. Safe - Secure standartları; COVID-19 göz önüne alınarak tesis edilen yeni sanayi standartlarını da artık kapsayan, halihazırda bulunduğu pazarda öncü sağlık ve güvenlik önlemlerimizin geliştirilmiş bir versiyonudur. Yeni önlemlerin nerede uygulandığını göstermek amacıyla ayrıca bir Safe - Secure logosu da tasarladık.

Safe - Secure önlemlerine ek olarak, Hyve Group etkinlikleri yerel ve ulusal resmi talimat ve kurallar ile ayrıca etkinlik merkezlerinin ve sektörün özel gerekliliklerini karşılayacaktır. Alınan belirli önlemlere ilişkin daha ayrıntılı bilgiye ilgili etkinlik web sitesinden erişilebilir.

İnsanları bir araya getirmek her zaman esas önceliğimiz olmaya devam ederken Güvenlik ve Emniyet önlemleri de ticari faaliyetlerimizi gerçekleştirirken aynı zamanda müşterilerimizin ve halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Safe - Secure önlemlerimiz şunlardır: Sosyal Mesafe, Koruma ve Tespit, Temizlik ve Hijyen, Bildirim.

Fuarların fiziki olarak yapılması yönündeki kısıtlamaların kalkması ile ticari platformlarımız olan fuarlarımızı gerekli tüm tedbirleri alarak yapmaya devam ediyoruz. Katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz güvenli alana girmeleri halinde alınan güvenlik ve sağlık tedbirlerini gözle görülür derecede fark edeceklerdir. Sadece yurtiçinden değil yurtdışından da ziyaretçilerin geleceği Yapı fuarı-Turkeybuild Istanbul sektörde özlemle beklenen yüz yüze ancak sosyal mesafeli ve tüm tedbirlerin alındığı güven ortamında ticari görüşmelerin yine adresi olacak. 

Turkeybuild İstanbul’un inşaat sektörüne katkıları!

Bunun yanı sıra Yapı Fuarı-Turkeybuild katılımcıları ilkini geçtiğimiz 2019 Kasım’ında gerçekleştirdiğimiz, ikincisini ise önümüzdeki 2021 Şubat’ında gerçekleştireceğimiz sanal satın alma heyeti programımız ile ticari görüşmelerini başlatmış bulunmaktalar. Seyahat kısıtlamasının devam ettiği ülkelerdeki satın alma sorumlularımız da HYVE Connect aracılığı ile sanal ortamda katılımcılarımız ile bir araya gelebilecekler.  Fiziki ortamda tüm tedbirlerin uygulamalı olarak alındığı, sanal ortamda ise tüm olanakların ülkemizi ziyaret edemeyecek olan ziyaretçiler ile bir araya gelmeleri için katılımcılarımıza sunulduğu fuarımızı 1-4 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğiz. 


9. Yapılar, tüm dünyadaki hammaddelerin yüzde 40’ını kullanırken (yıllık 3 milyon ton), tüm dünyada enerjinin yüzde 40’ından fazlasını tüketiyor. Tüm dünyadaki toplam sera gazının yüzde 20’si yapılar kaynaklı. 2030’a kadar yapı kaynaklı C02 emisyonunda yüzde 56 oranında artış öngörülüyor Yine 2030’a kadar sera gazı salınımında yapıların payının yüzde 7 artması bekleniyor. Bu rakamlar ışığında Türkiye’deki yapı stokunun ne kadarı şu an için sürdürülebilir inşaat modeline uygun?

-Türkiye’de yapı stokunun çok sınırlı bir bölümü sürdürülebilir inşaat koşullarını karşılar durumdadır. Mevcut yapı stoku içinde sürdürülebilir inşaat koşullarını karşılamanın ötesinde asgari inşaat koşullarını karşılayamamış ve ruhsatız ve izinsiz önemli bir yapı stoku bulunmaktadır. Ayrıca mevcut yapı stoku içinde deprem riski ile karşı karşıya bulunan ve dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon adet konut bulunmaktadır. Türkiye halen oldukça sorunlu bir yapı stoğuna sahiptir.  

İnşaatlarda deprem yönetmeliği ile enerji verimliliği gibi alanlarda yapılan düzenlemeler sonrası 2000’li yıllardan sonra yapılan yapıların inşaat kalitesi oldukça yükselmiştir. Ancak bu yapılarda özellikle sıfır karbon emisyonu gibi orta uzun vadeli sürdürülebilir inşaat koşullarını karşılamaktan uzaktırlar. Türkiye’de daha çok konut dışı binalar alanında yeşil bina sertifikası almış yapılar bulunmaktadır. Ancak bunların sayısı da henüz sınırlıdır.  Türkiye’de mevcut yapı stokunun sürdürülebilir inşaat koşullarına uyum sağlaması için önemli bir dönüşüm ve yenileme gerekmektedir.         


10. Kaynakların etkin ve enerjinin verimli kullanıldığı, atıkların azaltıldığı, sağlıklı iç mekân ve hava kalitesi sunan, sağlık ve güvenlik risklerini en aza indiren, uzun kullanım ömrüne sahip, temiz su kaynaklarını koruyan yapılar sürdürülebilir olarak tanımlanıyor. 2030’da yapıların tüm dünyadaki temiz su kaynaklarının yüzde 12’sini kullanması, AB’nde ise toplam atığın yüzde 30’unu üretmesi öngörülüyor. Bu çerçevede Türkiye’de sürdürülebilir yapıların nasıl bir ivme izleyeceğini düşünüyorsunuz?

-Sürdürülebilir yapıların geleceğini hükümetlerin ve kamu otoritelerinin aldıkları kararlar belirlemektedir. Ülkeler öncelikle Paris İklim Anlaşmasına taraf olarak emisyon salınımı alanında taahhütlerde bulunmakta daha sonra taahhütlerde yer alan hedeflere ulaşmak için birçok alanda olduğu gibi yapılar için de yeni standartlar getirmektedirler. Yeni ve mevcut yapıların bu standartlara uyum zorunluluğu da inşaat işlerinde sürükleyici olmaktadır. 

Türkiye’de de sürdürülebilir yapı stokunun arttırılması için çok önemli fırsatlar ve potansiyeller bulunmaktadır. Kentsel dönüşüm ve depreme dayanıklı yapı stoku ihtiyacı bu fırsatların başında gelmektedir. Ancak bu fırsatların kullanılması için Türkiye’nin öncelikle uzun vadeli ülke salınım hedefleri çerçevesinde yapı sektörü için özel hedefler belirlemesi ve buna yönelik yapı standartları getirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde piyasa koşulları içinde sürdürülebilir yapı stoku özellikle konut alanında çok sınırlı kalmaya devam edecektir.       


11. Yapı sektöründe bir sürdürülebilirlik prensiplerinin oluşturulması, yapılan tüm binaların bu yaklaşımlar çerçevesinde hayata geçirilmesi mümkün olabilir mi?

-Yapı sektöründe mevcut ve yeni yapılar için sürdürülebilirlik ilkeleri oluşturulması ve tüm binaların bu ilkeler ve yeni yapı standartları çerçevesinde dönüşümü ve yeni inşası mümkündür. Hatta bu ilkeler ve standartlar AB üyeliği sürecinde ve dünyada giderek yaygınlaşan yeşil ekonomi ve yeşil hayat eğilimleri içinde bir zorunluluk haline gelecektir. 

Ancak sadece ilkelerin ve standartların konulması yeterli olmayacaktır. Burada sürdürülebilir yapı stokuna erişmek için önemli bir finansman ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle bu süreçte uzun vadeli fonlar yaratılması ve kullanılması, Müteahhitlik kesiminin özendirilmesi, yine konut ve konut dışı binalar için alıcılara yönelik kredi-vergi vb. alanlarda teşvikler verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde sürdürülebilir yapılar için standartlar olsa dahi arz ve talep yaratılamayacaktır.       
 

12. Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul, Türkiye’nin alanındaki en büyük platformu. Sahip olduğu bölgesel ve uluslararası gücü de dikkate aldığımızda, yapılarda sürdürülebilir yaklaşımlara ilişkin bir mutabakata öncülük etmesi mümkün müdür? Türkiye’nin yapılaşmasında “Copenhag Kriterleri”ni oluşturmak, -böylece yapı kaynaklı karbon salınımından su tüketimine, enerji tüketiminden atık yönetimine, ve Türkiye’nin ve dünyanın kaynaklarını daha doğru değerlendirecek bir adım atılabilir mi?

-Sürdürülebilir yapı stokuna sahip olunmasında yapılar için kullanılan inşaat malzemelerinin de sürdürülebilirlik koşulları içinde üretilmiş, taşınmış ve uygulanmış olması gerekmektedir. Ayrıca inşaat malzemelerinde ürün kalitesi ve inovatif ürünlerin yeri de genişleyecektir. Yapı Fuarı öncelikle Türkiye’deki yapı malzemeleri üreticilerinin bu nitelikteki ürünlerinin ilk tanıtım yeri olarak önemli bir işlev görmektedir. Fuar yine etkinlikleri ile sürdürülebilirlik konusunda tüm kesimler nezdinde farkındalığı arttırma işlevi de görmektedir. Bunlara bağlı olarak Fuar, yapı sektörünün tüm paydaşlarının sürdürülebilirlik alanında ortak standartlar oluşturması fikrinin tartışılmasına ve olgunlaştırılmasına da ev sahipliği yapabilecektir. Ancak standartların oluşturulmasını fiilen kamu otoriteleri ile yapı sektörü paydaşlarının iş birliği ve yapacakları çalışmalar sağlayacaktır.      

 

Yapı Fuarı – TurkeyBuild 1-4 Nisan arası düzenlenecek!