Türkiye Ormancılar Derneği 2B tasarısına tepki gösterdi!

Türkiye Ormancılar Derneği 2B tasarısına tepki gösterdi!

Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Yumurtacı: "Orman milyonlarca canlının birlikte yaşadığı bir ekosistemdir. Asla kaynak olarak görülemez. Ormanı yana yana gelmiş ağaç topluluğu sanan zihniyete karşı çıkıyor ve duyarlı herkesi göreve çağırıyoruz" d


Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Mustafa Yumurtacı, ormanların çok büyük tehdit ve saldırı altında olduğunu iddia ederek, "Orman milyonlarca canlının birlikte yaşadığı bir ekosistemdir. Asla kaynak olarak görülemez. Ormanı yana yana gelmiş ağaç topluluğu sanan zihniyete karşı çıkıyor ve duyarlı herkesi göreve çağırıyoruz" dedi.

Yumurtacı, Türkiye Ormancılar Derneği’nde düzenlediği basın toplantısında "Ormanlarımıza Sahip Çıkalım Birliği" adına bir açıklama yaptı.

"Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunu Tasarısı"nın 1 Şubat’ta TBMM Başkanlığına sunulduğunu anımsatan Yumurtacı, "Kanun tasarısı bazı komisyonlar yanında ’Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda görüşülerek Alt Komisyona gönderilmiştir" diye konuştu.

Bu tasarı ile en önemli doğal varlık olan ormanları koruyucu bir politika güdülmediğini savunan Yumurtacı, şunları kaydetti:

"2B ile orman alanlarının satışını ve 2A ile de fiilen ve hukuken orman olan yerleri devlet eliyle orman sınırları dışına çıkarmayı ve Hazineye ait tarım arazilerinin satışını kolaylaştırmayı öngörmektedir. Orman Genel Müdürlüğünün verilerine göre orman sınırları dışına çıkarılan 2B alanının 2003’te 473 bin, 2012’de ise 410 bin hektar olduğu anlaşılmaktadır. Bunların 22 bin hektarı yapılaşmış alan olarak görülmektedir.

2B alanlarının satışıyla ilgili iki kez yasa çıkarılmasına rağmen Anayasa Mahkemesi bu alanların satışının anayasaya aykırılığı gerekçesiyle bu yasal düzenlemeleri iptal etmiştir. Halen anayasanın söz konusu maddelerinde bir değişiklik yapılmadığı halde tasarı ile söz konusu alanların satışına ilişkin hukuka aykırı düzenlemeler yapılmasında ısrar edilmesi kaygı vericidir.

Anayasanın ’değerlendirme’ yaptırımı tasarıda, 2B alanlarının sadece satılmasına indirgenmiştir. 6. Maddesinde yapılan düzenleme ile anayasada yalnızca orman köylüsüne tanınan hak sahipliği başkalarına da tanınmaktadır. Oysaki anayasamıza göre ’Orman sınırları dışına çıkarılmış olsa da bu alanların orman köylüsü gözardı edilecek ve bir sınır çizilmeden ya da çerçevesi belirlenmeden üçüncü kişiler yararına elden çıkarılmasının kabulü olanaksızdır. Bilinmektedir ki bir yerin orman niteliğini yitirmesi, ormanların insan eliyle kasten tahrip edilmesi ve işgali biçiminde gerçekleşmektedir. Bu tür davranışlar 6831 sayılı Orman Yasası’na göre suç oluşturan eylemlerdir. Yapılan yeni düzenlemeyle 31 Aralık 1981 gününden önce orman niteliğini yitirmiş yerlerin bu duruma kasıtlı eylemleriyle neden olan kişilere satılması, yolunun açılması, işgalcilerin bu yerlerin yasal sahibi olabilmelerine olanak tanınması hukuk devleti ve adalet ilkesiyle bağdaştırılamaz."

Yumurtacı, ormanların çok büyük tehdit ve saldırı altında olduğunu ifade ederek, "Orman milyonlarca canlının birlikte yaşadığı bir ekosistemdir. Asla kaynak olarak görülemez. Ormanı yana yana gelmiş ağaç topluluğu sanan zihniyete karşı çıkıyor ve duyarlı herkesi göreve çağırıyoruz" dedi.

AA