Türkiye'de 2015'te 36 milyar dolar turizm geliri bekleniyor!

Türkiye'de 2015'te 36 milyar dolar turizm geliri bekleniyor! Türkiye'de 2015'te 36 milyar dolar turizm geliri bekleniyor!

Türkiye turizmi, çevre ülkelerde yaşanan olumsuzluklara rağmen, 2014 yılını turizm açısından başarılı bir şekilde kapattı. Değerlendirmelere göre Türkiye, turist gelişleri itibarıyla dünyada 6'ıncı sırada yer aldı.


Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün 2014 değerlendirmelerine göre Türkiye, turist gelişleri itibarıyla dünyada 6'ıncı ve turizm gelirleri bakımından 12. sırada yer aldı. Buna göre 014 yılı verilerine göre ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 41 milyon 415 bin 70 kişiye ve turizm geliri ise 34 miyar 305 miyon 903 bin dolar olarak gerçekleşmiş olup, turizm geliri ihracat gelirinin yüzde 21.8'ni ve dış ticaret açığının yüzde 40.6'sını kapattı. Turizmde önemli başarüara imza atan Türkiye'nin yine de ziyaretçi sayısında yakaladığı başarıyı turist başına gelir bazında da artırması gerekiyor. Uluslararası turizmdeki bu başarı tablosunun yanı sıra, iç turizmde de dikkate değer gelişmeler kaydedildi. Erken rezervasyon kampanyaları ve birlikte iç turizmde yaşanan artış trendi 2014 yılında da sürdü. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2014 yıl verilerine göre ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 41 milyon 415 bin 70 kişiye ve turizm geliri ise 34 milyar 305 milyon 903 bin dolar olarak gerçekleşmiş olup, turizm geliri ihracat gelirinin yüzde 21.8'ni ve dış ticaret açığının yüzde 40.6'sını kapattı.


Rusya, turizm alanında öne çıkabilir 

ABD ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar, dünyanın farklı coğrafyalarında cereyan eden siyasi olaylar ve Avrupa ülkelerindeki ekonomik gelişmeler, 2015 yılını ekonomik açıdan çok büinmeyenli denkleme sahip kılıyor. Türkiye bu durumdan avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alabüir. Türk ekonomisi için bu fırsatı Rusya pazarı sunuyor. 

Türkiye, ciddi yaptırımlara maruz kalan Rusya pazarında hem ihraç ettiği ürünlerle hem de Ruslar için vazgeçilmez turistik destinasyon olma kimliğiyle turizm alanında öne çıkabilir. 2015 yıl için en önemli riski ise dünya genelinde artan şiddet olayları ve siyasi karmaşalar oluşturuyor. Ancak jeopolitik olarak riskli bir bölgede bulunsa da Türkiye, her zaman huzurlu ve güvenli bir ülke olmayı sürdürme başarısı gösteriyor. 2015 yılında ülkemize gelecek olan toplam ziyaretçi sayısının 42 milyon civarında ve toplam turizm gelirinin ise 35-36 milyon dolar civarında olacağı tahmin edilmektedir. 


Ziyaretçi sayısındaki başarıyı turist başına gelirde de artırmalıyız 

Türkiye her ne kadar turizmde önemli başarılara imza atmış olsa da ülke olarak önümüzde çok daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Ziyaretçi sayısında yakaladığımız başarıyı turist başına gelir bazında da artırmamız gerekiyor. Bunun yolu da harcama potansiyeli yüksek pazarlardan turist çekecek turizm çeşitlendirmesini yapmaktan geçiyor. Türkiye'nin olağanüstü zenginlikteki turizm potansiyelinin etkin biçimde değerlendirmesi, turizmin sosyo-ekonomik etkilerinin ülke daha dengeli yaygınlaştırılması, üzerindeki baskının hafifletmesi ve tabi turizm gelirlerinin artırması amacı ile turizmde çeşitlilik politikasını esas aldı. Bu doğrultuda başta kültür turizmi olmak üzere, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyele oranla yeterli pay alamadığı özel ilgi, aktivite, termal, kongre turizmi gibi alanlarındaki ve yüksek gelir payının yükseltilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda bir Akdeniz destinasyonu olan Türkiye, doğal olarak, deniz-güneş-kum odaklı yaz tatil amaçlı turistleri de çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin olağanüstü çeşitlilikteki turizm potansiyelinin, gelişim süreci trendlerinin; hedef pazarlardaki durum ve beklentilerin ve gelişimi etkileyen diğer faktörlerin değerlendirilmesi kısa, orta ve uzun vadede Türk turizminin yüksek bir büyüme hızı gelişim göstereceğini ortaya koyuyor. 2023 yıl için hedeflenen 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir rakamlarının, 2023 yılından çok daha önce yakalanabileceğini söyleyebilirim. 2023 yılında iç pazarda da 35 milyon yerli turisti tatil çıkarmayı hedefliyoruz. 


Dünya Özel Ek