01 / 04 / 2023

Türkiye'deki OSB'ler çevre konusunda alarm veriyor!

Türkiye'deki OSB'ler çevre konusunda alarm veriyor!

12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul'u düzenleyen İFO Fuarcılık, Organize Sanayi Bölgeleri'nin çevre karnesini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi.12. Uluslararası Geri Dönüşüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Fuarı REW İstanbul'u düzenleyen İFO Fuarcılık, Türkiye genelindeki Organize Sanayi Bölgeleri'nin çevre karnesini ortaya koyan bir araştırma gerçekleştirdi. 


Araştırma sonuçlarına göre. bünyesinde toplam 31.804 firma bulunan 284 adet OSB'nin çevre yatırımları konusunda önemli yatırım eksikleri bulunuyor. "Özellikle üretimlerinden dolayı, başta atık su olmak üzere çevreye pek çok tehlikeli madde yayan firmaların da içinde bulunduğu Türkiye'deki OSBTerin sadece 51 'inde bir çevre yönetim sistemi var. Dolayısıyla buralardan çıkan suların çoğu. doğrudan çevreye karışıyor" diyen İFO Fuarcılık Genel Müdürü Zekeriya Aytemur, çevre yönetim sistemi bulunduğu halde atık sularını arıtan OSB sayısının ise sadece 32 olduğunu söyledi. 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı atıksu eylem planına göre 2023 yılına kadar 9 milyar TL'lik yatırımla 1501 adet atıksu arıtma tesisinin daha yapılacağını vurgulayan Aytemur, ''Sanıyorum, OSB'ler de bu doğrultuda, yeni çevre yatırımlarını gündemlerine alacaktır" dedi. 


İFO Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen OSB Çevre Araştırması 2016, başta KOBİ'lcr olmak üzere binlerce firmayı bünyesinde barındıran Organize Sanayi Bölgeleri'ııin, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusundaki karnesinin çok da iyi olmadığını gösterdi. Sonuçlara göre Türkiye genelindeki toplam 284 OSB'den yalnızca 22'sinde tehlikeli atık yönetimi bulunurken, ön atık su arıtma tesisi olan 112. merkezi atık su arıtması olan 74. evsel atık yönetimi olan 72, proses atık yönetimine sahip 28. ambalaj atığı yönetimi olan 26 Organize Sanayi Bölgesi var. 


Adana Beş Ocak


Geri Dön