Türkiye'den akıllı ulaşım sistemlerinde atak!

Türkiye'den akıllı ulaşım sistemlerinde atak! Türkiye'den akıllı ulaşım sistemlerinde atak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan faydalanan, sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla eylem planı hazırladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye'nin tüm ulaşım modlarına entegre, güncel teknolojileri kullanan, yerli ve milli kaynaklardan faydalanan, sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla eylem planı hazırladı. 

AA muhabirinin Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin AUS alanında yakın dönem hedeflerini kapsayan "AUS altyapısının geliştirilmesi", "sürdürülebilir akıllı hareketliliğin sağlanması", "yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması", "yaşanabilir çevre ve bilinçli toplum oluşturulması", "veri paylaşımı ve güvenliğinin sağlanması"nı içeren 5 stratejik amaca ulaşmak için 31 eylem hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan akıllı ulaşım sistemleri genelgesi

Ülkenin AUS politikalarının ve projelerinin etkin ve verimli yönetilmesi için bu alanda ihtiyaç duyulan konularda mevzuat çalışmaları gerçekleştirilecek. Akıllı ulaşım sistemleri mimarisi hazırlama çalışma grubu kurulacak. ABD ve Avrupa Birliği'ndeki örnekler değerlendirilecek. 

Trafik kontrol merkezi kurulacak

Şehirlerde hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım amacıyla trafiğin izlendiği, kontrol edildiği, elde edilen verilerle bilgilendirme ve planlamaların yapıldığı il trafik kontrol merkezleri yapılacak. 

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) bölge müdürlüklerinde de trafik kontrol merkezleri olacak. Bu merkezler üzerinden trafik akış, yoğunluk ve olay verileri anlık olarak gözlenebilecek. Ayrıca anlık trafik akış verisinin elde edilmesi, geleceğe dönük planlama ve olay tahminleri yapabilmek için sensörler kullanılarak trafik ölçüm ve gözlem altyapısı yapılacak. 

Mevcut trafik kontrol merkezleri güncel AUS mimarisine uygun hale getirilecek. Kurulacak trafik kontrol merkezleri o şehirdeki bütün kontrol merkezleriyle (tünel, köprü gibi) entegre şekilde çalışacak. 

Park yeri sorununun çözümü için akıllı otopark

Şehir içinde trafik oluşturan nedenlerin başında gelen park yeri sorunlarına yönelik, büyükşehirlerde otopark problemlerinin çözümlenmesi, zaman ve yakıt tasarrufunun sağlanması için akıllı otopark projelerinin gelişmesine örnek olacak uygulama yapılacak. Çalışma kapsamında otoparklardaki boş-dolu park alanı sayısının online izlenmesini sağlayacak altyapı düzenlenecek. 2022'ye kadar otopark içinde uygun bir noktaya elektrikli araçlar için şarj istasyonu yapılacak. 

Araç ve yol durum bilgilerinin toplanması, elektronik ücret toplama, kaza ve acil durum bilgileri, sürücü bilgilendirme gibi servisler yol ve sürüş güvenliğinin sağlanması için hücresel ve kablosuz haberleşme teknolojileri kullanılan "Araç İçi Bilgi ve Haberleşme Sistemi" ve bu sistemler tarafından veri toplanmasına yönelik gerekli olan teknik altyapının gerekliliklerinin belirlenmesi için çalışmalar gerçekleştirilecek. 

Tehlikeli mal ve yük taşımacılığı yapan araçlar için akıllı park alanları yapılacak.

Hemzemin geçitlerdeki can ve mal kayıplarının azaltılması, güvenli sürüş, kontrollü geçişin sağlanması için akıllı trafik kontrol sistemleri oluşturulacak. 

Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı

Konuyla ilgili genelge de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Genelgede, "İleri bilişim teknolojileri ile Türkiye'de insan ve çevre odaklı ulaşım sistemi" vizyonuyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve 2020-2023 Eylem Planı" kapsamında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri talep edildi. 

Türkiye'de ulaşım yatırımları hızlandı!