Türkşeker Ankara Nallıhan ihalesini iptal etti!

Türkşeker Ankara Nallıhan ihalesini iptal etti!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş son teklif verme tarihi 31 Ekim 2014 olan ilanında, 4. Sırasında yer alan Ankara Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi'ndeki bahçeli 3 katlı kargir hizmet binası, lojman, 2 adet kargir depo ihalesini iptal etti...Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


Şirketimizce 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmek üzere 24/09/2014 tarih ve 29129 sayılı Resmi Gazete’de ihale ilanına çıkılan ve son teklif verme tarihi 31/10/2014 olan, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ne ait satış ilanının; 4. Sırasında yer alan  Ankara  İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi, Ankara Caddesi mevkiinde bulunan, tapuda 63 ada, 75-76-77 parsellerde kayıtlı 4.415,01 m2’lik taşınmaz ile 5. Sırasında yer alan Ankara İli, Nallıhan İlçesi, Aliağa Mahallesi, Ankara Caddesi mevkiinde bulunan, tapuda 64 ada, 53-54-55 parsellerde kayıtlı 5.425,56 m2’lik taşınmaz ile üzerinde bulunan mütemmimlerinin (Bahçeli 3 katlı kargir hizmet binası, lojman, 2 adet kargir depo) özelleştirme ihalesi görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir.

Duyurulur.

9300/1-1