17 / 08 / 2022

Tuzla Aydınlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla Aydınlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli Tuzla İlçesi Aydınlı ve İçmeler Mahallesi Muhtelif Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 08.03.2021 tarihli ve 451534 yazısı ile; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 30.10.2020 tarihli ve 229767 sayılı Makam Oluru ile Rezerv Yapı Alanı ilan edilen İstanbul İli Tuzla İlçesi, Aydınlı ve İçmeler Mahalleri sınırları içerisinde kalan ve  818, 824, 828, 829, 830, 831, 832, 911, 3717, 4163, 4493, 4604 Parsellerin Bir Kısmı ve 3718, 3719, 8097/1, 6068/1, 6068/5 Parseller İle Bir Kısım Kadastral Boşluğu kapsayan alanın 16.8 Ha’lık kısmına ilişkin NİP- 34567877 plan işlem numaralı Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP- 34435932 plan işlem numaralı Uygulama İmar Planı Değişikliği Cumhurbaşkanlığı 1 Numaralı Kararnamesi, 6306 sayılı Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9. maddesi uyarınca 08.03.2021 tarihinde Bakanlığımızca onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 15.03.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planları için tıklayın