Tuzla Aydınlı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!

Tuzla Aydınlı 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıya çıktı!İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi 397 Parselde Plan Notuna İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 12 Temmuz 2021 tarihli ve 1304641 sayılı yazısı ile; İstanbul ili, Tuzla ilçesi 397 parselde Bakanlığımızca 06.10.2020 tarihinde onaylanan imar planına askı sürecinde yapılan itirazlar kapsamında kısmen güncellenerek 04.03.2021 tarihinde yeniden onaylanan imar planında, yapılaşma koşullarında, kullanım kararlarında ve plan geometrisinde herhangi bir değişiklik yapılmadan plan notu ilavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 6306 Sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun,  1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 97 (ı) ve 102 (e) maddesi ve 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 12 Temmuz 2021 tarihinde onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 04 Ağustos 2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın