10 / 08 / 2022

Tuzla Aydınlı ve Kocaeli Çayırova 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla Aydınlı ve Kocaeli Çayırova 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli, Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde Bulunan Muhtelif Parsellere İlişkin 82,83 Ha Alanda 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği askıda...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli, Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde Bulunan Muhtelif Parsellere İlişkin 82,83 Ha Alanda 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği askıya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 20 Haziran 2022 tarihli ve 3932201 sayılı yazısı ile; 23 Şubat 2022 tarihli yazı ile bildirilen İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde bulunan muhtelif parsellere ilişkin 82,83 ha alana ilişkin 1/100.000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ne yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde 1/100.000 ölçekli İstanbul ÇDP Değişikliğine yapılan itirazların uygun bulunmayarak söz konusu üst ölçekli planın kesinleştiği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı Değişikliğine ilişkin İstanbul İli,  Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli ili Çayırova ilçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde bulunan muhtelif Parsellere İlişkin 82,83 Ha Alanda NİP-34862433 PİN numaralı 1/5000 ölçekli NİP Değişikliği ve UİP–34028260 PİN numaralı 1/1000 ölçekli UİP Değişikliğinin 6306 Sayılı Afet Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 3194 İmar Kanunu’nun 9. Maddesi ve 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca 20 Haziran 2022 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Tuzla Aydınlı ve Kocaeli Çayırova 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere, Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.06.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Aydınlı Mahallesi ve Kocaeli İli, Çayırova İlçesi Şekerpınarı 2 Mahallesinde Bulunan Muhtelif Parsellere İlişkin 82,83 Ha Alanda 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ve 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği ile ilgili detaylara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız.

Beykoz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu değişikliği askıda!

Başakşehir Şahintepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

 Kanal İstanbul 1. Etap imar planı değişikliği plan notu ilavesi askıda!