29 / 06 / 2022

Tuzla Belediyesi 2 gayrimenkul satacak!

Tuzla Belediyesi 2 gayrimenkul satacak!

Tuzla Belediyesi toplam değeri 25 milyon 28 bin TL değerinde olan 2 gayrimenkulü ihale ile satacak. Taşınmazların ihalesi 14 Nisan günü saat 14:00'da yapılacak.Satılacak gayrimenkullerin ilki 2 bin metrekare alanlı akaryakıt ve servis istasyonu imarlı arsa. Tahmini bedeli 16 milyon 6 bin TL olan arsa Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde.


İkincisi ise 2 bin 4 metrekare alanlı ticaret alanı imarlı arsa. Tahmini bedeli 9 milyon 22 bin TL olan arsa yine Aydınlı Mahallesi Aydınlı yolu üzerinde.2 arsanın da ihalesi 14 Nisan'da yapılacak. Şartnameler Tuzla Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden alınabilecek.Tuzla Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemize ait taşınmazın satış halesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.04.2016 Perşembe günü Saat: 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

S. No: 1

Pafta: -

Ada: 8565

Parsel: 15

Mahalle: Aydınlı

Miktarı: 2000.85 m2

Adresi: Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi

İmar Durumu: Akaryakıt ve Servis İstasyonu

Tahmini Bedel: 16.006.800.00 TL+KDV

G. Teminat: 480.204.00 TL

İhale Tarihi: 14.04.2016

İhale Saati: 14:00

İhale Usulü: Kapalı TeklifS. No: 2

Pafta: -

Ada: 8565

Parsel:16

Mahalle: Aydınlı

Miktarı: 2004.96 m2

Adresi: Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi

İmar Durumu: Ticaret Alanı

Tahmini Bedel:  9.022.320.00 TL+KDV

G. Teminat: 270.669.60 TL

İhale Tarihi: 14.04.2016

İhale Saati: 14:00

İhale Usulü: Kapalı Teklif


2 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 2500,00 TL karşılığında satın alınabilir.


3 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;


Şirketlerin;                                                                            

a) Şartname Dosyası                                                              

b) İmza sirküleri,                                                                 

c) Ticaret odası belgesi,                                                         

d) Geçici teminat.     

                                                              

 Şahıslar;

a) Şartname Dosyası

b) Nüfus cüzdan sureti,

c) Yerleşim Yeri Belgesi

d) Geçici teminat.


Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.


Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.