Tuzla İstasyon Mahallesi'nde dönüşüm başlıyor!

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde dönüşüm başlıyor!İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Tuzla İstasyon Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor. Projenin Tuzla’nın bir merkez olarak gelişiminde büyük rol oynaması bekleniyor.  


İstanbul Anadolu Yakası'nda yer alan Tuzla İstasyon Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlıyor. Tuzla Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Tuzla’nın bir merkez olarak gelişiminde büyük rol oynaması bekleniyor.  

Son yıllarda ana arterlere yakın sanayi alanlarında bir dönüşüm başlamış olup, birçok proje inşa edilmeye başlandı. Özellikle E-5 aksı üzerinde ciddi bir proje arzı bulunuyor. Bu aks inşaatı devam eden konut projelerine de yakın mesafede.  Yatırımın bölgeye önemli bir nüfus transferini ve emlak hareketliliğini getirmesi bekleniyor.

Tuzla İstasyon Mahallesi

Tuzla’ya getirilmesi planlanan metro projesinin yanı sıra tamamlanan  Marmaray  ile beraber Tuzla ilçesi Avrupa yakasıyla daha entegre bir hale gelecek. Devam eden metro hattı tamamlandığında Kadıköy Tuzla arasında 36 dakikada ulaşım sağlanması planlanıyor. 

Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi 7600 parselde yer alan yapılar, yapılaşma açısından ekonomik ömrünü tamamlamış ve olası bir deprem durumunda can ve mal kaybına dair risk taşımakta olup parselde yer alan 3 adet blok 03.02.2017 tarihinde riskli yapı ilan edilmişti.

Başkanlık teklifi ile İstanbul İli Tuzla İlçesi İstasyon Mahallesi 7600 parselde çarpık kentleşme ve sağlıksız yapılaşmaların önüne geçerek yaşam kalitesini artırmak için yapılacak olan kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilebilmesi için emsal değerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan yalnızca meri plan notlarında yer alan TAKS:0,40 ifadesi İstanbul İmar Yönetmeliği’ne uygun olacak şekilde kaldırıldı.


 
PLANLAMA ALANININ KONUMU 

 

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi 7600 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği; İstanbul Metropoliten Alanının Anadolu Yakasında, Tuzla Belediyesi sınırları içerisinde ve D-100 Karayolu’na yaklaşık 1,5 kilometre ve Tem Otoyoluna yaklaşık 8,2 kilometre uzaklıkta konumlanıyor.

Planlama Alanı; Şehitler Caddesi kuzeyinde, Ayhan Sokak ile Enver Sokak’ın kesişiminde bulunuyor.
Planlama alanının kuzeyinden D-100 Karayolu geçmekte olup aynı zamanda konut alanları yer alıyor. Yakın zamanda kullanıma açılan Tuzla Devlet Hastanesi planlama alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bahse konu plan değişikliği 02.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Tuzla Evliya Çelebi, Yayla, İstasyon ve Cami Mahalleleri 4. Etap Uygulama İmar Planında konut alanında kalıyor.

Tuzla İstasyon Mahallesi

Plan değişikliğine konu alanın mevcut dokusu incelendiğinde; söz konusu parselde yapılaşma olduğu ve bu yapıların sağlıksız ve fiziki ömrünü tamamladığı görülüyor.  İstanbul İli, Tuzla İlçesi İstasyon Mahallesi 7600 parselde yer alan Yakamoz Sitesi içerisinde 3 adet blok, 30 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, site içerisinde 62 kişi yaşıyor. 
 

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

Mevcut dokuda yer alan sağlıksız ve fiziki ömrünü tamamlamış yapıların bulunmasının yanı sıra, parselde meri planda yer alan TAKS değerine göre kentsel dönüşüm gerçekleştirilemiyor.
 
03.02.2017 tarihinde riskli yapı ilan edilen blokların sağlıklı bir şekilde kentsel dönüşümünün sağlanabilmesi amacıyla 02.02.2013 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Tuzla Evliya Çelebi Yayla İstasyon ve Cami Mahalleleri 4. Etap Uygulama İmar Planı hükümlerince 7600 parselde yer alan TAKS:0,40 değeri kaldırıldı.

Anadolu Yakası'nın avantajlı ilçeleri: Kartal, Pendik,Tuzla! 


Ceren YÖRÜK/Emlakkulisi.com