15 / 08 / 2022

Tuzla Postane Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı!

Tuzla Postane Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı!

İstanbul İli Postane Mahallesi 5292 ve 5293 Parseller İle Bir Kısım Terkinli Alana Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Notu Değişikliği askıya çıkarıldı...Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul İli Postane Mahallesi 5292 ve 5293 Parseller İle Bir Kısım Terkinli Alana Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Notu Değişikliği askıya çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 16 Haziran 2022 tarihli ve 3915466 sayılı yazısı ile; 14 Ocak 2022 onay tarihli İstanbul ili, Tuzla ilçesi, Postane Mahallesi, 5292 ve 5293 parseller ile bir kısım terkinli alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde yeniden düzenlenen kısımlar dışında kalan bölümlerin kesinleştiği, yeniden düzenlenen UİP-34558341 plan işlem numaralı İstanbul İli Postane Mahallesi 5292 Ve 5293 Parseller İle Bir Kısım Terkinli Alana Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Notu Değişikliğinin, 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un ilgili hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca 16 Haziran 2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca re'sen onaylandığı bildirildi.

Tuzla Postane Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıkarıldı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan bilgilere, Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 29.06.2022 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet internet sitesinde askıya çıkarıldı.

 İstanbul İli Postane Mahallesi 5292 ve 5293 Parseller İle Bir Kısım Terkinli Alana Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine İlişkin Askı İtirazları Kapsamında Yapılan Plan Notu Değişikliği ilgili detaylara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Askı Tutanağı, Plan ve Plan Raporunu indirmek için tıklayınız

Beykoz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı revizyonu değişikliği askıda!

Başakşehir Şahintepe Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

 Kanal İstanbul 1. Etap imar planı değişikliği plan notu ilavesi askıda!