Tuzla Postane Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla Postane Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda! Tuzla Postane Mahallesi 1/1000 Ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 5856, 6700 Parseller ve Parseller Arasındaki Yol Alanı ile 5856, 6700 Parseller ile 5858 Parsel Arasındaki Yol Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 27.02.2020 tarihli ve E.52696 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Postane Mahallesi, 5856, 6700 Parseller ve Parseller Arasındaki Yol Alanı ile 5856, 6700 Parseller ile 5858 Parsel Arasındaki Yol Alanına İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin, 3194 sayılı Kanun ile 6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca UİP-1029,27 plan işlem numarası ile 27.02.2020 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 22.04.2020 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.


İmar planları için tıklayın