Tuzla İstasyon Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

Tuzla İstasyon Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda! Tuzla İstasyon Mahallesi 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği askıda!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi, 7600 Parselde Yer Alan Riskli Yapıya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği askıya çıktı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 18.10.2019 tarihli ve E.245384 sayılı yazısı ile; İstanbul İli, Tuzla İlçesi, İstasyon Mahallesi, 7600 Parselde Yer Alan Riskli Yapıya İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliğinin; 6306 sayılı Kanun hükümleri uyarınca UİP-39552 plan işlem numarası ile 18.10.2019 tarihinde re’sen onaylandığı bildirildi.

Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesi gereğince 23.10.2019 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No:9A, 34746 Ataşehir/İstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarıldı.

İmar planı için tıklayın