Tuzla'da 10.8 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

Tuzla'da 10.8 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul! Tuzla'da 10.8 milyon TL'ye icradan satılık 2 gayrimenkul!

İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul toplamda 10 milyon 870 bin 829 TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. İstanbul İli, Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi'nde yer alan 2 adet gayrimenkul icradan satışa sunuldu. Satışa konu olan gayrimenkullerin toplam bedeli 10 milyon 870 bin 829 TL olarak belirlendi. 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Tuzla İlçe, Merkez Mahalle/Mevkii, 2176 Parsel, 745,00 m2 yüz ölçümlü tarla nitelikli ana taşınmazın 3/4 hissesi. Parsel üzerinde ayrık nizam şeklinde, toplam 2 katlı (zemin+1. Normal) yığma kargir sistemi ile takriben 51-55 yıl önce, ruhsatsız kaçak olarak, o zaman şartlarındaki standart malzeme ve işçilik kullanılarak inşa edilmiş olan bina, III-A sınıfı yapı sınıfında olup, zemin kat ön cephede işyeri olarak kullanılan bağımsız bölüm ile arka kısımda kalan daire olarak kullanılan bağımsız bölüm yer almaktadır. Normal katında ise ön ve arka kısımlarda kalmakta olan 1'er daire nitelikli bağımsız bölümler mevcuttur. Binada 1+1 kullanım şeklinde lan toplam 4 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Binanın oturum alanı takriben 105 m2 olup, toplam yapı alanı takriben 255 m2'dir. Dış cephesi izolasyonsuz ve boyalı durumda olup, ısıtma kombi sistemli doğalgaz ile yapılmaktadır.

Kıymeti : 5.640.591,00 TL
1. Satış Günü : 06/06/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 02/07/2018 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KAT MEZAT SALONU

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
İstanbul İl, Tuzla İlçe, Merkez Mahalle/Mevkii, 2177 Parsel,682,00 m2 yüz ölçümlü tarla nitelikli ana taşınmazın 3/4 hissesi. Parsel üzerinde bulunan, ayrık nizam şeklinde, toplam 3 katlı (zemin+2. Normal) betonarme karkas sistemi ile takriben 41-45 yıl önce, ruhsatsız kaçak olarak, o zaman şartlarındaki malzeme ve işçilik kullanılarak inşa edilmiş olan bina, III-A sınıfı yapı sınıfında olup, zemin katta iş yeri olarak kullanılan bağımsız bölüm yer almaktadır. Normal katlarında ise her katta 1'er daire nitelikli bağımsız bölüm mevcuttur. Binada 3+1 kullanım şeklinde olan toplam 2 daire ve 2 işyeri bulunmaktadır. Binanın oturum alanı takrebin 123 m2 olup, toplam yapı alanı takriben 369 m2 'dir. Dış cephesi izolasyonsuz ve boyalı durumda olup, ısıtma kombi sistemli doğalgaz ile yapılmaktadır.

Kıymeti : 5.230.238,70 TL
1. Satış Günü : 06/06/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 02/07/2018 günü 10:40 - 10:50 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI B BLOK -4 KAT MEZAT SALONU

Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/1245 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/04/2018