08 / 08 / 2022

Tuzla'da 4.1 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Tuzla'da 4.1 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Tuzla Belediyesi, Tepeören ve Cami Mahallesi'ndeki 2 konut imarlı arsasını ihale usulü ile satıyor. İhale 5 Aralık'ta gerçekleşecek..Tuzla Belediyesi tarafından Tepeören ve Cami Mahallesi'nde yer alan 2 arsa ihale usulü ile satılıyor. Konut imarlı arsalar için toplam muhammen bedel 4 milyon 123 bin 729 TL olarak belirlendi. İhale 5 Aralık'ta yapılacak.

 

ARSALAR SATILACAKTIR
Tuzla Belediye Başkanlığından:


1 - Belediyemize ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 05.12.2017 Salı günü Saat: 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Tuzla da 4.1 milyon TL ye satılık 2 arsa!


2 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.
4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin;                                                                 Şahıslar;
a) Şartname Dosyası                                                 a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri,                                                       b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi,                                             c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat.                                                      d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.