Tuzla'da 74.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Tuzla'da 74.6 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığı, İstanbul Tuzla İstasyon Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 74 milyon 646 bin 573 TL bedelle satışa çıkardı.


İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığı, İstanbul Tuzla İstasyon Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 74 milyon 646 bin 573 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İstanbul İli Tuzla Belediye Başkanlığından:

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 29.09.2020 Salı günü Saat:14:00 ile 14:30 arasında Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Tuzla

2 - 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.
3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 8193 Parsel için 1000,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.
4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin; Şahıslar;
a) Şartname Dosyası a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri, b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi, c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat. d) Geçici teminat.
Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir
Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.