08 / 08 / 2022

Tuzla'da 8.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla'da 8.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Tuzla Belediyesi, Aydıntepe Mahallesi'ndeki yer alan konut imarlı arsayı ihale usulü ile satıyor. İhale 14 Aralık'ta gerçekleşecek..Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından Aydıntepe Mahallesi'nde yer alan konut imarlı arsayı satışa sundu. Toplam muhammen bedeli 8 milyon 825 bin 443 TL olarak belirlenen arsa için ihale 14 Aralık'ta yapılacak.

 

ARSA SATILACAKTIR
Tuzla Belediye Başkanlığından:

 

1 - Belediyemize ait taşınmazın satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 36. Maddesine göre Belediyemiz Encümen Salonunda 14.12.2017 Perşembe günü Saat: 14:00'da Kapalı Teklif Usulü ile yapılacaktır.

 

Tuzla da 8.8 milyon TL ye satılık arsa!

 

2 - 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 8. maddesine istinaden (binde 5.69) damga vergisi tahsil edilecektir.


3 - Şartname Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 250,00 ¨ karşılığında satın alınabilir.


4 - İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyeye müracaatı gerekmekte olup;
Şirketlerin;                                                                 Şahıslar;
a) Şartname Dosyası                                                 a) Şartname Dosyası
b) İmza sirküleri,                                                       b) Nüfus cüzdan sureti,
c) Ticaret odası belgesi,                                             c) Yerleşim Yeri Belgesi
d) Geçici teminat.                                                      d) Geçici teminat.


Yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde Tuzla Belediye Encümeninde hazır bulunmaları gerekmektedir.


Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.