Tuzla'da park ve yollar sanayi alanına alınıyor!

Tuzla'da park ve yollar sanayi alanına alınıyor!Tuzla Aydınlı Mahallesi’ndeki bazı park alanları, kavşak ve yollar iptal edilerek Organize Sanayi Sitesi’ne katılıyor. Konu, Büyükşehir Meclisi’nde görüşülürken İSKİ ve Sanayi Bakanlığı gibi kurumlardan görüş alınacak.Tuzla Aydınlı Mahallesi 10 pafta 637 ve 638 parseldeki yaklaşık 2800 m2’lik park, kavşak ve yol alanı Organize Sanayi Bölgesi’ne katılıyor. Daha önce ilçe belediyesinden oy çokluğu ile geçen karar şimdi de Büyükşehir Belediye Meclisi’ne taşındı. İSKİ ve Sanayi Bakanlığı olumlu görüş bildirirse bu alanlar sanayi bölgesine katılacak, park ve kavşaklar yok olacak.

 

İlçe meclisi konu ile ilgili oy çokluğu ile şu kararı almıştı: Tuzla Aydınlı’da 10 pafta 637 parsel uygulama imar planlarında kısmen kent içi yollar kısmen de park lejantında kalmakta olan alanların park fonksiyonu iptal edilerek yaklaşık 1600 m2’lik alanın park alanına 1200 m2’lik alanın teknik alt yapı alanı olarak planlandı. Tuzla kimya sanayi OSB aromatik cadde kesişimi yol  ve kavşak uygulama imar planında kalan 10 parsel 638 parselin bir kısmının küçük sanayi alanına alınmasına karar verilmişti.


Konu şimdi de Büyükşehir Meclisi’ne taşındı. CHP’li komisyondaki meclis üyelerinin olumsuz görüş bildirdiği komisyon kararı ise şöyle: Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi 10 pafta 638 no’lu parselin bir kısmı ve 637 parselin güneyindeki bir kısım tescil dışı alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi incelenmiş olup 20.09.2002 tt’li 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına göre hazırlanmış olduğundan ‘Yollardan çeke mesafesi bırakılacaktır’ ve ‘Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İSKİ’den nihai görüş alınmadan uygulama yapılamaz’. Flashaber