Uğur Dumankaya: Ekonomik göstergelerde istikrar sağlanacak!

Uğur Dumankaya: Ekonomik göstergelerde istikrar sağlanacak! Uğur Dumankaya: Ekonomik göstergelerde istikrar sağlanacak!

Dumankaya Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dumankaya, " Orta vadeli program ile ekonomik göstergelerde istikrar sağlanacak" dedi...Dünya ekonomisini etkileyen krizin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen piyasalarda yaşanan belirsizlik ve Türkiye’de büyüme hızında yaşanan düşüş sebebiyle 2013-2015 yılı Orta Vadeli Programın hedefi istikrarı güçlendirmek ve devam ettirmek olarak belirlendi.


Hükümet’in sürdürdüğü istikrar programına katkıda bulunacak Orta Vadeli Program’a yönelik Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Dumankaya yaptığı açıklamada programın Türk ekonomisinde yakalanan olumlu performansı devam ettirmek adına katkı sağlayacağını belirtti.


Dumankaya, “Hükümetin 2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın büyüme hızında düşmenin yaşandığı bir dönemde, ekonomik politikalara ilişkin belirsizliği ortadan kaldırması en

büyük beklentimiz” dedi.


Dumankaya sözlerine şöyle devam etti; “Programda inşaat sektörünü ilgilendiren en önemli başlık kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili yapılacaklar. Yaşanabilir kentler oluşturma ve yaşam kalitesini artırma hedefi doğrultusunda kentsel dönüşümü destekleyici altyapıların oluşturulmasına yönelik projeler ile arazi kullanım, imar planları ile mekânsal gelişim ve yapılaşma uygulamalarına dair temel ilke, strateji ve standartların belirlenmesine yönelik projelere öncelik verilecektir. Bu konu sektörümüz için oldukça önem taşıyor. Modern dünyanın en önemli argümanları enerji, ulaşım ve iletişim. Kentsel dönüşüm ile dönüştürülecek evlerimizin bu argümanları yönetebilecek yapıya sahip olmaları için akıllı ev projelerinin bir an önce kentsel dönüşüm süreci içerisinde yerini alması gerekir.


Türkiye’nin toplam enerji ihtiyacının yüzde 40'ı binalardan kaynaklanıyor. 2011 yılı istatistiklerine göre enerji kaynağının yüzde 80’i ithalata dayanıyor. Bu rakamları daha aşağı çekmek ve Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak adına kendi kendinin yönetebilen enerji tasarrufu yapabilen akıllı ev projeleri çok önemli. Biz artık bugün için değil gelecek için yaşanabilir evlerin üretimini yapmaya başlamalıyız. Bunun içinde kentsel dönüşüm önümüzde çok iyi bir fırsat. Kaliteli ve akıllı ev sistemleri ile başlatacağımız bu dönüşüm süreci Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıyor” diyerek sözlerini noktaladı.