10 / 08 / 2022

Ulubey Gemi Hırdavat Metal İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Ulubey Gemi Hırdavat Metal İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Karakurt tarafından kuruldu.Ulubey Gemi Hırdavat Metal İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Tuzla'da 300 bin TL sermaye bedeli ile Serkan Karakurt tarafından kuruldu.

Ulubey Gemi Hırdavat Metal İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1-TERSANE - GEMİ ONARIMI 1- Yerli ve yabancı gemilerin ve deniz nakil vasıtalarının, bakım onarımını yapmak, yedek parça ve malzemelerinin alım satımını yapmak, gemi inşa etmek ve gemi işletmeciliği yapmak, 2- Kiralamak veya satın almak suretiyle sahip olduğu tersane ve yüzer havuzlarla T.C. Karasuları dahilinde ve yurtdışında her türlü gemilerin tamir, boyama, kızaklama, kurtarma, sökümünü yapmak, 3- Her türlü sınai ve tıbbi amaçlarla kullanılan, organik ve inorganik kimyevi maddelerle, madeni yağların, reçinelerin, tiner, boya ve diğer petrol ürünlerinin, sınai gazların, oksijen, astilen, freon, argon gazlarının alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak, nakletmek ve depolamasını yapmak, 4- Her türlü endüstriyel boru-sac ve hırdavat malzemelerinin alım satımını yapmak, kara ve deniz tankerlerinin imalini yapmak, alım satımını yapmak, deniz ve kara tesislerinin arıtma ünitelerinin, tanklarının ve parçalarının imalatını yapmak, 5- Yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış oldukları ihalelere katılmak, taahhütte bulunup teminat yatırmak, gerektiğinde yatırmış olduğu teminatları geri almak, Yabancı Sermaye Daire Başkanlığından izin almak şartıyla Yabancı konsorsiyumlara katılmak, gerekli izinleri almak şartıyla yabancı işçi çalıştırabilmek, 6- Maksat ve mevzuu ile ilgili olarak acentelik, bayilik, yurt içi ve yurt dışı mümessillikler almak ve vermek, 7- Şirketin konusu ile ilgili her türlü gayrimenkulleri, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde aracılık yapmamak kaydı ile her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tecili, tasarruflarında bulunulması, 8- Konusu ile ilgili gayrimenkuller üzerinde rehin, ipotek, satış vaadi ve kira akitleri yapmak, 9- Konusu ile ilgili her türlü mali, ticari ve idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, iç ve dış piyasalarda kısa, orta ve uzun vadeli kredi alma antlaşmaları akdetmek, Şirketin konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin, ustalık haklarının, ticaret unvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi 2-HIRDAVAT Bilumum hırdavat malzemelerinin pazarlanmasını, ithalatını, ihracatını, toptan 1-alımını satımını yapmaktır. 2-Yurt içi ve yurt dışında her türlü demir, çelik, döküm veya sarıdan mamul cıvata, somun, gijon, bağlantı elemanlarının alımı, satımı, imalatı, ithalatı, ihracatı ve ticaretini yapmak. 3-Her türlü kesici takım malzemelerini almak, satmak, imalatını yapmak. Bu ürünlerin tamir ve bakımlarını yapmak, yedek parçalarını almak, satmak, ithalat ve ihracatını yapmak. 4-Her nevi sınai yarı mamul ve mamul; matkap uçları, elmas matkap uçları, raybalar, kesici ağızlar, bıçaklar, testere ağızları, her türlü el aletleri, zımpara taşları, zımpara kumu, polisaj, parlatma malzemeleri, iş makineleri, çeşitli güç ve tonajlardaki presler, vinçler, saç kıvırma ve işleme tezgahları metal işleyen makineler, profil kesme ve taşlama takım tezgahları, her nevi ölçü aletleri, kaynak makineleri, transformatörler, her nevi arabalı ve benzeri şeritler, motor yağ ve devir daim pompaları, filtre pompaları, bilyalı rulo veya makaralı rulmanlar ve bunların çeşitli aksam ve parçaların imalatı, alımı, satımı, ithalatı, ihracatını yapmak. 5-Her türlü sanayi kolunda kullanılan ölçü, ayar, tamir ve bakım malzemelerinin, avadanlıklarının, teçhizat ve hırdavatın alımı, satımı, imalatı, ihracatı. 6-Her türlü kilit ile ilgili ham maddenin, yarı mamullerin veya mamullerin alımını, satımını, imalini, ithalat ve ihracatını yapmak. 3-METAL 1) Her türlü saç, demir, çinko, kalay, pirinç alüminyum, bakır, kurşun, profil pik, çelik galvanizli saç, inşaat demiri, inşaat tesisatı malzemesi, kapı, pencere, dolap, alet ve edevat araç ve gereçlerinin imalatı, montajı,alımı satımı pazarlaması, ithalatı ihracatı ve her nevi taahhütlerini yerine getirmek, 2) Demirden saçtan alüminyumdan ve her nevi metallerden mamul imalatların yapılması ve montajını yapmak 3) Her nevi demir ve metallerin alım satımı ihracatını ve pazarlamasını yapmak 4) Her nevi taşınabilir metal yapılar, metal zeminler, merpenler, demir parmaklıklar korkuluklar çelik azırlar, metal levha ve tabaklar, madeni çatılar, madeni çitler, taşınabilir madeni h platformlar, madeni telefon kulübeleri, madeni kabinler, banyo duş kabinleri, madeni kepenkler ve jaluziler, taşınabilir metal setler yüzme havuzları ve trampenler, madeni silolar, yollar için madeni bariyerler, metal kapı pencere kasaları ve bunların metal aksamları kapı ve pencere kolları ve aynaları, açma kapama düzenekleri, pencere makaraları ve mandallarının imalatını, pazarlamasını, alımını satımını montajını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 5) Her nevi metalden inşaat iskelesi ve inşaat kalıplan elektrik için olmayan metal kablolar ve teller, madeni halatlar, yük kaldırma ve taşımada kullanılan madeni askılar, bağlar, kolonlar, kuşaklar, bantlar ve şeritlerin İmalatını, alımını satımını, montajını, ithalatını ve ihracatını ve pazarlamasını yapmak. 4-İNŞAAT 1-İnşaat taahhüt ve müteahhitlik işleri yapmak, resmi ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.