Ulucanlar Cezaevi restore edilecek!

Ulucanlar Cezaevi restore edilecek!

Altındağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü, Ulucanlar Cezaevi yarı açık kısmının onarım ve restorasyon uygulama işini ihaleye çıkardıİşin süresi, yer tesliminden itibaren 180 gün olarak belirlendi.

İhale, 24 Mayıs 2010 tarihinde saat 10.00'da Altındağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde yapılacak.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecek olan ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek.

İhaleye ait şartname bedel ödenerek, Altındağ Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünden satın alınabilecek.

Şartnameye göre hazırlanacak olan teklif mektupları belirtilen ihale tarihinde ihale saatine kadar aynı yere verilecek.

Buna göre ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacak.

İhalede istekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek.

Söz konusu ihaleye konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.
AA