02 / 07 / 2022

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı!

Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı!

"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 

"Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi bugünkü 30988 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı

GENELGE

2019/29


Şehirlerin küresel olarak birbirine bağlı bir ekonomide rekabet etme ve kent sakinlerinin refahını sürdürülebilir bir şekilde sağlayabilme ihtiyacı ülkeleri ve şehirleri yeni teknoloji ve yenilikçi yaklaşımları değerlendirmeye yönlendirmektedir. Bu durum şehir çözümlerinin bütüncül ve sistematik olarak ele alınması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Çevre, ulaşım, enerji, sağlık, altyapı ve insan gibi şehirlerin tüm unsurlarının ilişkilerini her açıdan inceleyerek kentsel hizmetlerin bu unsurlara olan yansımalarında bilgiden faydalanmak ve hizmet sunum yöntemlerini bu çerçevede değerlendirmek gerekmektedir. Bu kapsamda akıllı şehir yaklaşımı şehirlerin yaşanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayan, sosyal yaşamı geliştiren, insan hayatına değer katan ve maksimum enerji etkinliği sağlayan çözümler üretmektedir.

Şehirlerimizde hizmet kalitesi ve verimliliğin artması ile bugünün sorunlarına çareler üretilirken gelecekte muhtemel sorunlar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması ve planlamanın bu doğrultuda yapılması sağlanmalıdır. Şehirlerimizin geleceğinin şekillendirilmesi için yapılacak öngörüler insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı bir şekilde, teknolojiden azami ölçüde faydalanarak toplumun refahım temin etmek mecburiyetindedir.

Bu çerçevede, şehirlerimizde yeni vizyonları hayata geçirecek ve vatandaşların kent yönetimine katılımlarını artıracak olan akıllı şehir uygulamaları ile yeni çalışma yöntemlerinin temellerinin atılması amacıyla üst politika ve stratejiler doğrultusunda 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış olup www.afdllisehirler.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı; kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin dahil olduğu ortak akıl ve bilimsel bakış açısı ile şekillenen, ulusal katmanda hazırlanan Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü akıllı şehir stratejisi ve eylem planıdır. 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı ile kamu kurum ve kuruluşlarından yerel yönetimlere, şehrin tüm unsurları ile birlikte koordinasyon içerisinde, vatandaşlara sunulan hizmetlerde bütünlüğün sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca kaynakların doğru bir şekilde tahsis edilmesi, kamu kuramlarıyla vatandaşlar arasındaki mesafenin azaltılması ve sunulan hizmetlerde vatandaş memnuniyetinin artırılması sağlanacaktır.

Akıllı şehirler alanında müşterek çalışma kabiliyetinin kurumsal sorumluluklar dâhilinde geliştirilmesi ve akıllı şehir politikalarına ulusal katmanda getirilen bütüncül bakış açısının hayata geçirilebilmesi, doğru proje ve faaliyetlerin sorumlularınca uygulanması ile güvence altına alınacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamı dâhilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi hususunda gereğini rica ederim.

23 Aralık 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Türkiye’nin ilk Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı hazır!